Cityconin osakepääoman korotus optio-oikeuksien 1999 ja 2004 A perusteella

Cityconin optio-ohjelmiin 1999 ja 2004 liittyvillä optio-oikeuksilla merkittiin
marraskuussa 616 151 uutta Citycon Oyj:n nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta.
Osakemerkintöjä vastaava osakepääoman korotus, 831 803,85 euroa, on tänään
merkitty kaupparekisteriin. Uudet osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena
Helsingin Pörssissä yhdessä yhtiön muiden osakkeiden kanssa 15.12.2006 alkaen.

1999 A/B/C-optioilla merkittiin 554 183 osaketta 1,35 euron osakekohtaiseen
merkintähintaan ja 2004 A-optioilla 61 968 osaketta 2,2336 euron osakekohtaiseen
merkintähintaan. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Uudet osakkeet oikeuttavat
osinkoon tilikaudelta 2006. Muut osakeoikeudet ovat astuneet voimaan tänään.

Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 225 697 293,00 euroa
ja osakkeiden lukumäärä 167 183 180.

Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan merkitä
vielä 1 078 013 uutta osaketta, minkä perusteella yhtiön osakepääoma voi nousta
vielä 1 455 317,55 eurolla. Osakkeiden merkintäaika päättyy 30.9.2007. Optio-
ohjelmaan 2004 liittyvillä A-optio-oikeuksilla voidaan merkitä vielä 1 317 462
uutta osaketta, minkä perusteella yhtiön osakepääoma voi nousta vielä
1 778 573,70 eurolla. Osakkeiden merkintäaika päättyy 31.3.2009.

Helsinki 14.12.2006

CITYCON OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi