Cityconin osakepääoman korotus optio-oikeuksien 1999 perusteella

Cityconin optio-ohjelman 1999 A/B/C -optio-oikeuksilla merkittiin lokakuussa 74
766 uutta Citycon Oyj:n nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta. Osakemerkintöjä
vastaava osakepääoman korotus, 100 934,10 euroa, on tänään merkitty
kaupparekisteriin. Uudet osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin
Pörssissä yhdessä yhtiön muiden osakkeiden kanssa 26.10.2006 alkaen.

Optioilla merkittyjen osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 1,35 euroa.
Kullakin osakkeella on yksi ääni. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
tilikaudelta 2006. Muut osakeoikeudet ovat astuneet voimaan tänään.

Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 224 865 489,15 euroa
ja osakkeiden lukumäärä on 166 567 029.

Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan merkitä
vielä 1 632 196 uutta osaketta, minkä perusteella yhtiön osakepääoma voi nousta
vielä 2 203 464,60 eurolla. Osakkeiden merkintäaika päättyy 30.9.2007.

Helsinki 25.10.2006

CITYCON OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi