Cityconin osakepääoman korotus optio-oikeuksien 1999 perusteella

Cityconin optio-ohjelman 1999 A/B/C -optio-oikeuksilla merkittiin syyskuussa
1 199 549 uutta Citycon Oyj:n nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta.
Osakemerkintöjä vastaava osakepääoman korotus, 1 619 391,15 euroa, on tänään
merkitty kaupparekisteriin. Uudet osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena
Helsingin Pörssin päälistalla yhdessä yhtiön muiden osakkeiden kanssa 22.9.2006
alkaen.

Optioilla merkittyjen osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 1,35 euroa.
Kullakin osakkeella on yksi ääni. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
tilikaudelta 2006. Muut osakeoikeudet ovat astuneet voimaan tänään.

Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n rekisteröity osakepääoma on 224 764 555,05 euroa
ja osakkeiden lukumäärä on 166 492 263.

Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan merkitä
vielä 1 706 962 uutta osaketta, minkä perusteella yhtiön osakepääoma voi nousta
vielä 2 304 398,70 eurolla. Osakkeiden merkintäaika päättyy 30.9.2007.

Helsinki 21.9.2006

CITYCON OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi