Cityconin osakkeiden merkintäaika vuoden 1999 A/B/C-optio-oikeuksilla
päättyy optioehtojen mukaisesti 30.9.2007. Koska osakkeet on
maksettava merkittäessä, merkintäaika päättyy käytännössä 28.9.2007,
sillä syyskuun kaksi viimeistä päivää eivät ole pankkipäiviä.
Kaupankäynti Cityconin 1999 A/B/C-optio-oikeuksilla Helsingin
Pörssissä päättyy pörssin sääntöjen mukaan jo aiemmin eli 24.9.2007.
Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan
merkitä vielä 613 077 uutta osaketta. Ne 1999 A/B/C-optio-oikeudet,
joita ei ole käytetty osakemerkintään ennen syyskuun loppua,
mitätöidään arvottomina.

Citycon Oyj:n hallitus hyväksyy yhtiön vuoden 1999 optio-oikeuksilla,
ja myös vuoden 2004 optio-oikeuksilla, tehtyjä osakemerkintöjä
seuraavan aikataulun mukaisesti:

- viimeistään 3.9.2007 tehdyt osakemerkinnät 13.9.2007 ja
- viimeistään 30.9.2007 tehdyt osakemerkinnät 18.10.2007.

Merkintäohjeet ja kirjaamishakemus maksuyhteystietoineen löytyvät
yhtiön verkkosivuilta
www.citycon.fi/Sijoittajat/Osake/Optio-oikeudet. Merkityt osakkeet
rekisteröidään kaupparekisteriin ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi
Helsingin Pörssissä viikon kuluessa siitä, kun yhtiön hallitus on
hyväksynyt osakemerkinnät.

Helsinki 27.8.2007

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi