Citycon Oyj:n hallitus on kokouksessaan 9.9.2010 päättänyt mitätöidä Cityconin
16.7. ja 12.8.2010 takaisin ostamat 30 velkakirjaa yhtiön 2.8.2006 liikkeeseen
laskemasta pääomaehtoisesta vaihtovelkakirjalainasta vaihtovelkakirjalainan
ehtojen kohdan 7 (g) mukaisesti. Citycon tiedotti takaisinostoista edellä
mainittuina päivinä.

Mitätöinnin jälkeen vaihtovelkakirjalainan perusteella liikkeeseen laskettuja
velkakirjoja on 1 425 kappaletta ja niillä voidaan merkitä enintään 16 964 285
Cityconin osaketta. Cityconin osakepääoman korotuksen enimmäismäärä
vaihtovelkakirjalainan perusteella laski mitätöinnin seurauksena 23 383 927,80
eurosta 22 901 784,75 euroon. Yllä mainitut muutokset Cityconin
vaihtovelkakirjalainaan on tänään, 16.9.2010, merkitty kaupparekisteriin.

Helsinki 16.9.2010

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

[HUG#1444739]