Citycon Oyj:n hallitus on kokouksessaan 15.6.2010 päättänyt mitätöidä Cityconin
26.5.2010 takaisin ostamat 75 velkakirjaa yhtiön 2.8.2006 liikkeeseen laskemasta
pääomaehtoisesta vaihtovelkakirjalainasta vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan
7 (g) mukaisesti. Citycon tiedotti takaisinostosta 26.5.2010.

Mitätöinnin jälkeen vaihtovelkakirjalainan perusteella liikkeeseen laskettujen
velkakirjojen määrä on 1 455 kappaletta ja niillä merkittävien osakkeiden
enimmäismäärä 17 321 428 kappaletta. Cityconin osakepääoman korotuksen
enimmäismäärä vaihtovelkakirjalainan perusteella laski mitätöinnin seurauksena
24 589 284,75 eurosta 23 383 927,80 euroon. Yllä mainitut muutokset Cityconin
vaihtovelkakirjalainaan on tänään, 29.6.2010, merkitty kaupparekisteriin.

Helsinki 29.6.2010

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

[HUG#1427922]