Citycon Oyj:n hallitus on kokouksessaan 18.3.2009 päättänyt mitätöidä
Cityconin 27.2.2009 ja 10.3.2009 takaisin ostamat 128 velkakirjaa
yhtiön 2.8.2006 liikkeeseen laskemasta pääomaehtoisesta
vaihtovelkakirjalainasta ("Vaihtovelkakirjalaina")
Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan 7 (g) mukaisesti. Citycon
tiedotti takaisinostoista 27.2.2009 ja 10.3.2009.

Mitätöinnin jälkeen Vaihtovelkakirjalainan perusteella liikkeeseen
laskettujen velkakirjojen määrä on 1 530 kappaletta ja niillä
merkittävien osakkeiden enimmäismäärä 18 214 285 kappaletta.
Cityconin osakepääoman korotuksen enimmäismäärä Vaihtovelkakirjan
perusteella laski mitätöinnin seurauksena 26 646 428,25 eurosta
24 589 284,75 euroon. Yllä mainitut muutokset Cityconin
Vaihtovelkakirjalainaan on tänään, 2.4.2009, rekisteröity
kaupparekisteriin.

Cityconin 28.10.-10.12.2008 takaisin ostamat 542 velkakirjaa on
mitätöity jo aiemmin.

Helsinki 2.4.2009

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi