Cityconin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.4.2005 klo 12.15 Cityconin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous päätti vuoden 2004 osingoksi 0,14 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2005 ja osinko maksetaan 15.4.2005. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin kauppatieteiden maisteri Thomas Wernink, 59. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2004 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallitus ja hallituksen palkkiot Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyi kahdeksana ja hallitukseen valittiin uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Stig-Erik Bergström, Amir Gal, Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki, Carl G. Nordman, Claes Ottosson ja Dori Segal sekä uutena jäsenenä Thomas Wernink. Thom Wernink on Alankomaiden kansalainen. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 40.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 30.000 euroa sekä muille hallituksen jäsenille 20.000 euroa. Lisäksi päätettiin, että puheenjohtajalle maksetaan 500 euron ja varapuheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille 400 euron kokouskohtainen palkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Vuosipalkkio maksetaan suomalaisille hallituksen jäsenille sillä edellytyksellä, että he sitoutuvat hankkimaan yhtiön osakkeita vuosipalkkiosta verojen vähentämisen jälkeen saamallaan määrällä. Tilintarkastajat Yhtiön tilintarkastajiksi tilikaudelle 2005 valittiin KHT Tuija Korpelainen ja KHT Mikael Holmström sekä varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Hallituksen ehdotukset 1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 pykälää siten, että yhtiön enimmäispääoma on 500 miljoonaa euroa ja 12 pykälää siten, että kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään yhdessä Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. 2. Osakepääoman alentaminen Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa 5.229.900 eurolla nykyisestä 156.780.033,30 eurosta 151.550.133,30 euroon mitätöimällä maksutta 3.874.000 kappaletta yhtiöllä olevia omia osakkeita. Osakepääomaa alennetaan siirtämällä mitätöitävien osakkeiden yhteenlaskettua nimellisarvoa vastaava määrä ylikurssirahastoon, joten alentamisella ei ole vaikutusta yhtiön sidottuun omaan pääomaan. 3. Osakepääoman korotusvaltuutus Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuutuksen päättää 5.4.2006 mennessä yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että yhtiön osakkeita merkittäessä, vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa ja optio- oikeuksia käytettäessä yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 31.356.004,50 eurolla ja että uusia, nimellisarvoltaan 1,35 euron osakkeita voidaan tarjota enintään 23.226.670 kpl. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. 4. Yhteisellä arvo-osuustilillä olevien osakkeiden myyminen Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain 3a luvun 3a §:n mukaisesti myydä kaikki yhteisellä arvo-osuustilillä olevat yhtiön osakkeet niiden omistajien lukuun sekä valtuutti yhtiön hallituksen suorittamaan kaikki lain edellyttämät toimenpiteet myynnin toteuttamiseksi. Yhteisellä arvo-osuustilillä olevien osakkeiden lukumäärä 2.3.2005 oli 7 537 kappaletta eli 0,006 % yhtiön osakkeista. CITYCON OYJ Petri Olkinuora toimitusjohtaja Lisätiedot: Petri Olkinuora, puhelin 0400 333 256 Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme