Cityconin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CITYCON OYJ Pörssitiedote 14.3.2006 klo 16.15 Cityconin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous päätti vuoden 2005 osingoksi 0,14 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 17.3.2006 ja osinko maksetaan 24.3.2006. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin diplomi-insinööri Gideon Bolotowsky, 58. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään merkintäetuoikeusannista ja osakepääoman korottamisesta sekä hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2005 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallitus ja hallituksen palkkiot Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä säilyi kahdeksana ja hallitukseen valittiin uudelleen yhden vuoden toimikaudeksi Amir Gal, Raimo Korpinen, Tuomo Lähdesmäki, Carl G. Nordman, Claes Ottosson, Dor J. Segal ja Thomas W. Wernink sekä uutena jäsenenä Gideon Bolotowsky, Suomen kansalainen. Hallituksen jäsenenä vuodesta 2000 ja puheenjohtajana vuodesta 2002 toiminut Stig-Erik Bergström ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaan. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 150 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 60 000 euroa sekä muille hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Lisäksi päätettiin, että puheenjohtajalle maksetaan 600 euron ja varapuheenjohtajalle ja muille hallituksen jäsenille 400 euron kokouskohtainen palkkio. Kokouspalkkio maksetaan myös hallituksen valiokuntien kokouksista. Vuosipalkkio maksetaan suomalaisille hallituksen jäsenille sillä edellytyksellä, että he sitoutuvat hankkimaan yhtiön osakkeita vuosipalkkiosta verojen vähentämisen jälkeen saamallaan määrällä. Hallituksen ehdotukset 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta merkintäetuoikeusannilla Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 67 500 000 eurolla antamalla yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi enintään 50 000 000 uutta nimellisarvoltaan 1,35 euron osaketta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään merkintähinnan määrittämisperusteista, merkintähinnasta sekä merkinnän muista ehdoista. Valtuutus ei oikeuta poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Merkintäetuoikeusanti on tarkoitus toteuttaa pian varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen edellyttäen, että markkinatilanne on suotuisa, mutta valtuutus on voimassa 14.3.2007 saakka. Osakeanti tai -annit on tarkoitus järjestää yhtiön kasvustrategian vaatiman rahoituksen turvaamiseksi ja vahvan taseen säilyttämiseksi. 2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakepääoman korottamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään 14.3.2007 mennessä yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta, optio-oikeuksien antamisesta ja osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä siten, että yhtiön osakkeita merkittäessä, vaihtovelkakirjoja vaihdettaessa ja optio- oikeuksia käytettäessä yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhteensä enintään 37 025 733 eurolla ja että uusia, nimellisarvoltaan 1,35 euron osakkeita voidaan tarjota enintään 27 426 468 kpl. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Optio-oikeuksia ei voida käyttää henkilöstön kannustinjärjestelmänä. 3. Yhtiöjärjestyksen 8, 9 ja 10 §:ien muuttaminen Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen tilintarkastajia koskevaa 9 §:ää siten, että yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi tilintarkastajien määrän muuttumisesta aiheutuvat teknisluonteiset muutokset yhtiöjärjestyksen 8 ja 10 §:iin. Muutetun yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle 2006 valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuija Korpelainen. Helsingissä 14.3.2006 CITYCON OYJ Petri Olkinuora toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai matkapuhelin 0400 333 256 Talousjohtaja Eero Sihvonen, puhelin (09) 6803 6730 tai matkapuhelin 050 557 9137 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.citycon.fi

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme