Cityconin yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutos merkitty kaupparekisteriin

Citycon Oyj:n 17.5.2010 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päättämä
yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty tänään, 24.5.2010, kaupparekisteriin.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n toinen kappale kuuluu muutetussa muodossaan
seuraavasti:

"Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhden tai useamman
varapuheenjohtajan."

Citycon Oyj:n yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön
internetsivuilla www.citycon.fi/yhtiojarjestys.

Helsinki 24.5.2010

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

[HUG#1418166]