Eurooppalaisten listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden kattojärjestö EPRA (European Public Real Estate Association) valitsi vuosikonferenssissaan Cityconin vuoden 2012 vuosikertomuksen ja vastuullisuusraportin yhdeksi toimialan parhaista. Citycon sai EPRA Gold Award -palkinnon taloudellisesta raportoinnistaan nyt neljäntenä vuotena peräjälkeen ja toisen kerran kultaa myös vuonna 2012 aloitetussa vastuullisuusraportoinnin kilpailusarjassa.

”Olemme iloisia EPRA:n tunnustuksesta. Päämäärämme on tuottaa oikeaa, läpinäkyvää ja relevanttia tietoa rahoitusmarkkinoille ja muille sidosryhmille. EPRA:n palkinto neljänä vuotena peräkkäin osoittaa, että olemme tässä onnistuneet”, sanoo Cityconin varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen.

EPRA arvioi kisassa yhteensä 86 eurooppalaisen, pörssinoteeratun kiinteistöyhtiön vuosikertomukset, vastuullisuusraportit ja tilinpäätösosuudet. Tänä vuonna Cityconin saavuttama kultatason palkinto taloudellisesta raportoinnista myönnettiin 18 yhtiölle ja vastuullisuusraportoinnista kahdeksalle yhtiölle.


Green star –tunnustus

Myös GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) noteerasi Cityconin vastuullisuusohjelman ja myönsi Cityconille toista kertaa Green Star -tunnustuksen yhtiön erinomaisesta työstä tärkeimpien vastuullisuuden teemojen johtamisessa sekä toteutuksessa.

”Olemme iloisia, että vastuullisuuteen liittyvä työmme saa tunnustusta. Aiomme käyttää GRESB:n raporttia benchmark-työkaluna voidaksemme edelleen kehittää vastuullisuusohjelmaamme”, Cityconin kehitys- ja vastuullisuusjohtaja Marko Juhokas sanoo.

GRESB vuoden 2013 raportissa arvioidaan 543 yhtiötä ja rahastoa, jotka hallinnoivat 49 000 eri puolilla maailmaa sijaitsevaa kiinteistöä. Lisätietoja:

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja, puh. 050 557 9137

Marko Juhokas, kehitys- ja vastuullisuusjohtaja, puh. 040 735 4997

Henrica Ginström, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 050 554 4296