Finanssivalvonta on tänään 2.12.2009 hyväksynyt Citycon Oyj:n
arvopaperimarkkinalain mukaisen tiivistelmän ja arvopaperiliitteen
("Arvopaperiliite"), joka sisältää tietoja yhtiön
joukkovelkakirjalainasta, jonka liikkeeseen laskemisesta yhtiön
hallitus on päättänyt ja tiedottanut 30.11.2009. Yhtiön 12 kuukautta
voimassa oleva perusesite on hyväksytty 23.9.2009 ("Perusesite", ja
Arvopaperiliite ja Perusesite yhdessä "Esite").

Esite on 3.12.2009 alkaen Arvopaperiliitteen voimassaoloajan
saatavilla suomenkielisenä Cityconin internet-sivuilta osoitteesta
www.citycon.fi sekä suomen- ja englanninkielisenä yhtiöstä
osoitteesta Pohjoisesplanadi 35 AB, 00100 Helsinki. Lisäksi Esite on
3.12.2009 alkaen Arvopaperiliitteen voimassaoloajan saatavilla
suomen- ja englanninkielisenä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
palvelupisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki sekä
Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreista ja Nordea Private Banking
-yksiköistä.

Suomen rahoitusalaa uhkaavan työtaistelun johdosta lainaan liittyviä
tiettyjä päivämääriä on muutettu verrattuna yhtiön 30.11.2009
julkistamaan tiedotteeseen. Muutosten seurauksena laina-aika on
17.12.2009 - 17.12.2014, korko maksetaan vuosittain 17.12.
erääntymiseen asti ja julkinen kaupankäynti velkakirjoilla alkaa
arviolta 17.12.2009.

Helsinki 2.12.2009

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Eero Sihvonen, talous- ja varatoimitusjohtaja
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE OF THE BONDS IN THE UNITED
STATES OR IN ANY OTHER JURISDICTION. THE BONDS MAY NOT BE SOLD IN THE
UNITED STATES WITHOUT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION
UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. CITYCON OYJ DOES
NOT INTEND TO REGISTER ANY PORTION OF SUCH OFFERING IN THE UNITED
STATES OR TO CONDUCT A PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED
STATES.