Citycon ja NCC aloittavat Espoon Matinkylässä sijaitsevan kauppakeskus Ison Omenan kehityshankkeen ensimmäisen vaiheen. Espoon kaupunki on tänään myynyt laajennusosaan tarvittavan tontin. Citycon Oyj ja NCC kehittävät hankkeen yhteistyössä 50 prosentin osuuksin. Sopimukseen liittyvät rakennustyöt aloitetaan välittömästi ja niistä vastaa NCC Rakennus Oy.


Kolmivaiheisen hankkeen aikana Ison Omenan vuokrattava liikepinta-ala lisääntyy noin 25 000 neliömetrillä, yli 75 000 neliömetriin.  Rakennustyöt alkavat kesäkuussa. Uudistus- ja laajennushankkeen jälkeen kauppakeskuksessa on yli 200 erilaista liikettä ja muuta palvelua. Hankkeen myötä Iso Omenasta tulee pinta-alalla, liikkeiden lukumäärällä ja tarjonnan monipuolisuudella mitattuna yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista. Ison Omenan nykyinen ja uusi osa liitetään toisiinsa saumattomasti yhdeksi kaupalliseksi kokonaisuudeksi. 

 

Kauppakeskus Iso Omenan laajennushanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Länsimetro Oy:n ja Espoon kaupungin kanssa. Kauppakeskuksen alle sijoittuu rakenteilla olevan Länsimetron ensimmäisen vaiheen pääteasema ja liityntäliikenteen bussiterminaali.


“Matinkylästä tulee metron myötä koko Etelä-Espoon vahva liikenteellinen solmukohta, ja metrokeskuksen läpi kulkee päivittäin noin 35 000 matkustajaa. Tämä tuo lisää päivittäistä asiakasvirtaa, joka vahvistaa Ison Omenan asemaa entisestään”, Cityconin kiinteistökehitys- ja vastuullisuusjohtaja Marko Juhokas kertoo.


Kauppakeskuksen pysäköintipaikkojen lukumäärä kasvaa noin 3000 paikkaan. Halliin sijoittuu myös 350 liityntäpysäköintipaikkaa. Uudistettu kauppakeskus Iso Omena ja Metrokeskuksen liikenneterminaali avataan samaan aikaan Länsimetron kanssa, loppuvuodesta 2015. Kauppakeskuksen laajennusosa valmistuu kokonaisuudessaan loppukesällä 2016.


”Kauppakeskus Iso Omena sijaitsee loistavalla paikalla voimakkaasti kasvavassa Espoossa. Alueen kotitalouksien ostovoima on lähes kaksinkertainen suomalaiseen keskiarvoon verrattuna. Kaupan, liikenteen, julkisten ja terveyspalveluiden monitoimikonsepti tekee tästä hankkeesta ainutlaatuisen”, Ison Omenan kehityshankkeesta vastaava Cityconin kiinteistökehitysjohtaja Risto Seppo toteaa.


”Matinkylän Metrokeskuksen keskeinen sijainti, läheinen asutus, uusi länsimetro ja bussiterminaali tukevat kestävän kehityksen mukaista kaupunkikehittämistä ja rakentamista. Kaikki kehittämämme kohteet ympäristösertifioidaan. Matinkylän hanke on NCC:lle merkittävä niin kiinteistökehittämisen kuin rakentamisen näkökulmasta. On hienoa päästä toteuttamaan näin merkittävää hanketta yhteistyössä Espoon kaupungin, Länsimetron ja Cityconin kanssa”, kertoo NCC Property Development Oy:n toimitusjohtaja Tero Estovirta.


”Matinkylän metrokeskuksesta ja kauppakeskus Ison Omenan ympäristöstä on muodostumassa hyvää vauhtia koko alueen kaupunkikeskus. Metrokeskuksen kolmanteen kerrokseen suunnitellaan kaupungin ”palvelutoria”, jonne sijoittuu kirjasto, yhteispalvelupiste sekä sosiaali- ja terveyspalveluja. Myös metrokeskuksen ympäristön tiestö lähivuosina paranee lähivuosina. Piispansillan leventäminen alkaa jo tänä kesänä. Rakentaminen toteutetaan siten, että tarvittavat yhteydet, rakennukset ja palvelut ovat käytössä, kun metron liikennöinti alkaa vuoden 2015 lopulla”, sanoo Espoon teknisen toimen johtaja ja Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko.


Hankkeen myötä kauppakeskus Ison Omenan vuosittaisten kävijämäärien arvioidaan kasvavan nykyisestä vajaasta yhdeksästä miljoonasta noin 14,5 miljoonaan. Kauppakeskuksen myyntien odotetaan kasvavan nykyisestä noin kolmanneksen, 375 miljoonaan euroon.


“Cityconin strategiana on kehittää vahvojen kaupunkien keskustoja ja aluekeskuksia, kuten Isoa Omenaa. Espoo on kiistatta yksi Suomen voimakkaimmin kasvavia alueita, ja me haluamme olla mukana kehittämässä sitä. Suomen vähittäiskaupan markkinoilla on vähemmän kansainvälisiä brändejä kuin Euroopan maissa keskimäärin. Uskomme, että uudistettavassa Isossa Omenassa on sellaista vetovoimaa, joka houkuttelee Suomeen uusia, kansainvälisiä kaupan ketjuja”, Cityconin toimitusjohtaja Marcel Kokkeel arvioi.


 


Lisätietoja:


Citycon Finland Oy, kiinteistökehitys- ja vastuullisuusjohtaja Marko Juhokas, Citycon

Puh. 040 735 4997

marko.juhokas@citycon.fi


Citycon Finland Oy, kiinteistökehitysjohtaja Risto Seppo, Citycon

Puh. 045 657 8990

risto.seppo@citycon.fi


NCC Property Development Oy, toimitusjohtaja Tero Estovirta,

Puh. 050 593 6194

tero.estovirta@ncc.fi


Espoon kaupunki, teknisen toimen johtaja Olavi Louko

Puh. 0500-607 754

olavi.louko@espoo.fi


Länsimetro Oy, toimitusjohtaja Matti Kokkinen

Puh. 050 3471558

matti.kokkinen@lansimetro.fi