Osakkeiden merkintäaika Citycon Oyj:n vuoden 2004 optio-ohjelmaan
liittyvillä A-optioilla päättyy 31.3.2009. Kaupankäynti NASDAQ OMX
Helsingissä päättyy huomenna eli 24.3.2009. Ne 2004 A-optiot, joita
ei ole käytetty osakemerkintään ennen maaliskuun loppua, poistetaan
haltijoiden arvo-osuustileiltä ja arvo-osuusjärjestelmästä
arvottomina. 2004 A-optioilla voidaan merkitä vielä enintään 842 736
uutta osaketta.

Osakkeen merkintähinnat vuoden 2004 A/B/C-optio-oikeuksilla alenevat
tänään, osingonmaksun ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä,
puolella yhtiökokouksen 18.3.2009 päättämän osingon ja
pääomanpalautuksen osakekohtaisesta määrästä eli 0,07 eurolla.
Osakkeen uusi merkintähinta 2004 A-optioilla on 2,2032 euroa.

Citycon Oyj:n hallitus hyväksyy maaliskuun loppuun mennessä tehdyt
osakemerkinnät kokouksessaan 22.4.2009. Optio-oikeuksilla
merkittyihin osakkeisiin liittyvät osakasoikeudet astuvat voimaan,
kun osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 27.4.2009, ja
kaupankäynti sitä seuraavana päivänä eli arviolta 28.4.2009.

Osakkeiden merkintäohjeet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla
www.citycon.fi/optiot.

Helsinki 23.3.2009

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Outi Raekivi
Puhelin 020 766 4453 tai 050 303 9393
outi.raekivi@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi