Citycon Oyj:n 18.3.2009 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päättämät
yhtiöjärjestyksen muutokset on merkitty tänään, 2.4.2009,
kaupparekisteriin.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n ensimmäisen lause kuuluu muutetussa
muodossaan seuraavasti:"Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
huolehtii hallitus, johon yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti kuuluu
vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) jäsentä."

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n ensimmäisen ja toinen lause kuuluvat
muutetussa muodossaan seuraavasti:"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava ilmoituksella, joka
julkaistaan yhtiön internet-sivuilla sekä vähintään yhdessä
Helsingissä ilmestyvässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kaksi (2) kuukautta
ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta."

Citycon Oyj:n yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan nähtävillä yhtiön
internet-sivuilla www.citycon.fi/yhtiojarjestys.

Helsinki 2.4.2009

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi