Muutoksia Cityconin organisaatiossa ja johtoryhmässä

Citycon on viimeisen vuoden aikana kasvanut yli 50 % onnistuneen strategian
toteuttamisen ja sitä seuranneen laajentumisen ansiosta. Citycon muuttaa
organisaatiotaan, jotta se vastaisi paremmin kasvaneen ja maantieteellisesti
laajentuneen liiketoiminnan vaatimuksia. Yhtiöllä on merkittävää liiketoimintaa
Suomessa ja Ruotsissa sekä kasvavaa toimintaa kahdessa Baltian maassa, Virossa ja
Liettuassa. Cityconin liiketoiminta jakautuu 1.11.2006 alkaen
maaorganisaatioihin, jotka ovat Suomi, Ruotsi ja Baltia.

Suomen maajohtajaksi on nimitetty yhtiön kauppakeskukset-liiketoimintaryhmän
johtaja Kaisa Vuorio ja Ruotsin maajohtajaksi Ulf Attebrant, joka siirtyy Citycon-
konsernin palvelukseen Atrium Fastigheter AB:n kiinteistöliiketoiminnasta
vastaavan johtajan tehtävästä vuoden 2007 alkupuolella. Baltian maajohtajaksi on
nimitetty yhtiön kiinteistösijoitusjohtaja Harri Holmström. Maajohtajat kuuluvat
myös yhtiön johtoryhmään, jossa heidän lisäkseen jatkavat toimitusjohtaja Petri
Olkinuora, talousjohtaja Eero Sihvonen ja lakiasiainjohtaja Outi Raekivi.
Marketit ja myymälät -liiketoimintaryhmän johtaja Jyrki Karjalainen siirtyy
kiinteistökehitysjohtajaksi konsernin Suomen organisaatioon.

Organisaatiomuutos vaikuttaa myös Citycon-konsernin taloudelliseen raportointiin.
Raportoinnissa siirrytään maaorganisaation mukaiseen segmenttiraportointiin
vuositilinpäätöksestä 2006 alkaen.

Helsinki 23.10.2006

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa. Citycon omistaa
yhteensä 19 kauppakeskusta pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen alueellisissa
keskuksissa sekä kaksitoista kauppakeskusta ja liikekiinteistöä Ruotsissa
Tukholman ja Göteborgin alueella. Baltiassa Citycon omistaa Rocca al Mare
-kauppakeskuksen Tallinnassa Virossa ja Mandarinas-kauppakeskuksen Vilnassa
Liettuassa.

Kauppakeskusten lisäksi Citycon omistaa 52 market- ja myymäläkiinteistöä
Suomessa.

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi