Yritysvastuun raportoinnissa on tärkeää, että jokainen yritys raportoi sekä oman liiketoimintansa että edustamansa toimialan kannalta olennaisista asioista. Rakennus- ja kiinteistöalan kannalta merkityksellisiä asioita ovat esimerkiksi rakennusten tuottamat hiilidioksidipäästöt, maankäytön tehokkuus tai aliurakoitsijaketjun työsuhteisiin liittyvät kysymykset.


Global Reporting Initiative (GRI) on julkaissut Construction and Real Estate Sector Supplement (CRESS) –osion, joka luo yhtenäisen ja läpinäkyvän vastuullisuuden raportointikäytännön juuri rakennus- sekä kiinteistöalalle. CRESS-ohjeistossa painottuvat toimialan keskeiset ja olennaiset kysymykset. Tavoitteena on, että rakennus- ja kiinteistöalan yritykset raportoivat vastuullisuuskysymyksiä samanlaisten mittareiden avulla.


CRESS syntyi toimialan yritysten edustajista, tutkijoista ja muista asiantuntijoita koostuvan kansainvälisen projektiryhmän lähes kahden vuoden mittaisen työn tuloksena. Tavoitteena on ollut löytää vastuullisuutta kuvaavia mittareita, jotka ovat globaalisti olennaisia kaikille rakennus- ja kiinteistöalan yrityksille. Näiden avulla yritysten vastuullisuutta on aiempaa helpompi vertailla. Yhtenäinen mittaristo tarjoaa lisäksi mille tahansa rakentamisen, rakennuttamisen, kiinteistösijoittamisen tai kiinteistöjen ylläpidon alalla toimivalle yrityksille tai yhteisölle benchmark-työkaluja oman toimintansa ja liiketoimintansa raportoinnin kehittämiseen.  


”Uusi ohjeisto auttaa rakennus- ja kiinteistöalan yrityksiä raportoimaan aiempaa läpinäkyvämmin toimintansa vaikutuksesta ympäristöön, talouteen ja yhteiskuntaan”, Global Reporting Initiativen Senior Manager Maaike Fleur sanoo.


Ainoana pohjoismaisena edustajana työryhmässä toimi Citycon Oyj:n vastuullisuusjohtaja Kirsi Borg. Hän toteaa, että osallistuminen työryhmään tarjosi loistavat mahdollisuudet verrata eri maiden ja yritysten vastuullisuuteen liittyviä käytäntöjä.  


”Yhtenäisten mittareiden laatiminen oli ajoittain myös hyvin haasteellista, esimerkiksi vedenkäyttöön liittyvät haasteet ja olosuhteet Australiassa sekä Pohjoismaissa ovat hyvin erilaisia.”


 


Lisätietoja: Citycon Oyj, vastuullisuusjohtaja Kirsi Borg, puh. 040 557 6526


Lisätietoja aiheesta: www.globalreporting.org