Citycon Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous, joka pidettiin tänään
Helsingissä, valitsi Ronen Ashkenazin hallituksen uudeksi jäseneksi
hallituksesta eronneen Amir Bernsteinin tilalle toimikaudeksi, joka
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Rakennusinsinööri (B. Sc., Civil Engineering) Ronen Ashkenazi (s.
1962) on Israelin kansalainen ja hänellä on 25 vuoden kokemus
kiinteistöalalta. Hän on yhtiön suurimman osakkeenomistajan, Gazit
Globe Ltd:n, tytäryhtiön Gazit Globe Israel (Development) Ltd:n
toimitusjohtaja ja vähemmistöomistaja. Gazit Globe Israel
(Development) Ltd. on pääasiassa kauppakeskusten kehittämiseen
keskittynyt yhtiö.

Ronen Ashkenazin ja Cityconin muiden hallituksen jäsenten
henkilötiedot ovat nähtävillä yhtiön internet-sivuilla
www.citycon.fi/hallitus.

Helsinki 1.12.2009

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi