Thom Wernink valittiin Cityconin hallituksen puheenjohtajaksi ja
Tuomo Lähdesmäki varapuheenjohtajaksi hallituksen
järjestäytymiskokouksessa, joka pidettiin tänään varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeen.

Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin hallituksen valiokuntiin:

Tarkastusvaliokunta
Raimo Korpinen (puheenjohtaja)
Gideon Bolotowsky
Per-Håkan Westin
Thom Wernink
Ariella Zochovitzky

Palkitsemisvaliokunta
Tuomo Lähdesmäki (puheenjohtaja)
Gideon Bolotowsky
Thom Wernink

Investointivaliokunta
Thom Wernink (puheenjohtaja)
Amir Bernstein
Raimo Korpinen
Dor J. Segal
Per-Håkan Westin

Nimitysvaliokunta
Tuomo Lähdesmäki (puheenjohtaja)
Claes Ottosson
Thom Wernink

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallituksen näkemyksen mukaan kaikki hallituksen jäsenet ovat
riippumattomia yhtiöstä ja Gideon Bolotowsky, Raimo Korpinen, Tuomo
Lähdesmäki, Thom Wernink ja Per-Håkan Westin riippumattomia
merkittävistä osakkeenomistajista.

Helsinki 18.3.2009

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi