Filter the listing by year
CITYCON OYJ   Sisäpiiritieto   26.3.2020 klo 9.50

Citycon Oyj arvioi, että sen näkymät vuodelle 2020 ovat heikentyneet ja peruu 6.2.2020 antamansa tulosohjeistuksen vuodelle 2020. Tässä vaiheessa Citycon ei tarkenna operatiivisen liikevoiton (direct operating profit), osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS) eikä oikaistun...

CITYCON OYJ   Pörssitiedote  17.3.2020 klo 17.05 

Citycon Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota...

CITYCON OYJ     Pörssitiedote     17.3.2020 klo 16.55

Citycon Oyj:n hallitus teki varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan seuraavat päätökset:

Chaim Katzman valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Ariella Zochovitzky valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Seuraavat hallituksen jäsenet...

CITYCON OYJ   Sisäpiiritieto   17.3.2020 klo 16.55

Citycon Oyj:n hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 2020 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt, että yhtiön kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääoman palautusta 0,1125 euroa...

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   17.3.2020 klo 13:15

Citycon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Espoossa. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen yhtiökokoukselle tekemät ehdotukset.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019....

CITYCON OYJ Pörssitiedote 17.3.2020 klo 11:05

Citycon Oyj (”Citycon” tai ”Yhtiö”) raportoi 13.5.2014 Gazit-Globe Ltd.:n (”Gazit”) ja CPP Investment Board Europe S.à r.l:n (”CPPIBE”) välisestä Cityconiin liittyviä hallinnointiasioita koskevasta sopimuksesta (”Hallinnointisopimus”).

Cityconin saaman tiedon mukaan...

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   16.3.2020 klo 15.00

Kirsi Simola-Laaksonen on nimitetty Citycon Oyj:n johtoryhmän jäseneksi 1.4.2020 alkaen. Simola-Laaksosella (Suomen kansalainen) on BBA-tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Kirsi Simola-Laaksonen on ollut Cityconin palveluksessa vuodesta 2008 lähtien, noin 12 vuoden ajan ja toimii...

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   9.3.2020 klo 18.15 

Citycon Oyj on 9.3.2020 luovuttanut suunnatulla osakeannilla 1 500 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta yhdelle avainhenkilölle sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella ansaittujen kannustinjärjestelmäpalkkioiden maksamiseksi järjestelmän ehtojen mukaisesti.

CITYCON OYJ Pörssi-ilmoitus 5.3.2020 klo 18:35 OMIEN OSAKKEIDEN...
CITYCON OYJ   Pörssitiedote   21.2.2020 klo 14.45 

Citycon Oyj on 21.2.2020 luovuttanut suunnatulla osakeannilla 3 337 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta yhteensä 16 henkilölle osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella ansaittujen kannustinjärjestelmäpalkkioiden maksamiseksi järjestelmän ehtojen mukaisesti.

Citycon...

Pages

Tilaa

Tilaa tiedotteemme sähköpostiisi

Konsernitason pörssi- ja lehdistötiedotteet
Lehdistötiedotteet alueittain paikallisella kielellä

Saat automaattisesti julkaistut tiedotteet sähköpostiisi. Voit peruttaa tilauksen milloin tahansa. Tilauksen yhteydessä hyväksyt tietosuojaselosteemme