Nuorten omat järjestyksenvalvojat kauppakeskuksissamme

Suomessa jatkoimme ja laajensimme nuorisovartijahankettamme yhdessä kansalaisjärjestö Nuorten Palvelu ry:n kanssa. Nuorten omia järjestyksenvalvojia on tällä hetkellä Isossa Omenassa, Koskikeskuksessa, Myyrmannissa,  IsoKristiinassa, Triossa ja Columbuksessa. Nuorten kohtaamiseen erikoistuneet nuorisovartijat ovat kauppakeskusten turvallisuudesta huolehtimisen lisäksi luotettavia aikuisia, joiden puoleen kauppakeskuksissamme aikaa viettävät nuoret voivat kääntyä suurissa ja pienissä asioissa. Hanke on saanut erittäin positiivista palautetta ja tulokset ovat olleet hyviä, joten aiomme laajentaa hanketta suomessa koskemaan kaikkia meidän kauppakeskuksia. Tämän lisäksi aloitamme vuonna 2020 prosessin, jossa pyritään ottamaan käyttöön vastaavanlaisia toimintamalleja muissa toimintamaissamme.

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE myönsi Cityconille vuoden 2018 SOSTE-palkinnon. Palkinnolla halutaan kiinnittää myönteisellä tavalla huomiota hyvinvoinnin ja talouden tasavertaisen suhteen rakentumiseen ja hyvinvointi-investointien merkitykseen. Suomen pääministeri luovutti palkinnon Cityconille vuosittain järjestettävässä SOSTE-konferenssissa. Tuomariston mukaan Citycon on edelläkävijä nuorten mukaan ottamisessa ja huomioimisessa kauppakeskustoiminnassa. Tästä selkeimmät esimerkit ovat pitkäkestoinen yhteistyö nuorisokasvatusjärjestö Nuorten palvelun ja vartiointipalveluita tarjoavan Securitaksen kanssa sekä nuorisovartijoiden kouluttaminen kauppakeskuksiin.

Tuomariston mukaan ”Nuorten tarpeiden huomioon ottaminen ostoskeskuksia suunniteltaessa ja nuorten oma järjestyksenvalvoja (NOJA) tekevät ostoskeskuksista paremmin nuorten hyvinvointia tukevia tiloja. Kun nuoret joka tapauksessa hakeutuvat ostoskeskuksiin, on hieno ajatus lähteä muuttamaan ostoskeskusta ja sen ilmapiiriä sellaiseksi, että nuoret viihtyvät ja voivat hyvin, eikä häiriökäyttäytymistä tästä syystä esiinny”.

Lue lisää SOSTE-palkinnosta osoitteessa täältä.

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta