Tärkeimmät vastuullisuusteemat meille ja sidosryhmillemme

Citycon toteutti vastuullisuusasioiden olennaisuusarvion ensimmäisen kerran vuonna 2009. Arviota on tämän jälkeen tarkastettu sekä Cityconissa sisäisesti että sidosryhmätutkimusten avulla. Arvioon on tehty päivityksiä vuosina 2014 ja 2015.

Olennaisuusarvio päivitettiin vuonna 2017 Cityconin vastuullisuusstrategian päivityksen yhteydessä. Cityconin vastuullisuustiimi tunnisti olennaiset näkökohdat yhtiön johdon työpajoissa, merkittävimpien vuokralaisten, sijoittajien ja kuntatoimijoiden syvähaastatteluilla sekä kaikille cityconlaisille suunnatulla vastuullisuustutkimuksella. Lisäksi sisällytimme vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä kaikille vuokralaisillemme tehtävään vuokralaiskyselyyn. Vuonna 2018 lisäsimme vastuullisuuskyselyn kohderyhmään kauppakeskustemme asiakkaat.

Vastuullisuustyömme painopisteiden tunnistamisessa kolme keskeisintä kysymystä olivat a) ”Miten voimme luoda arvoa vastuullisuudella?”; b) ”Mikä on tärkeää liiketoimintamme kokonaisuuden kannalta?” ja c) ”Mihin asioihin voimme vaikuttaa suoraan?”. Prosessissa tunnistimme suuren joukon meille ja sidosryhmillemme tärkeitä vastuullisuusasioita sekä päivittäiseen liiketoimintaamme liittyviä toimia. Koska joidenkin asioiden osalta vaikutusmahdollisuutemme ovat vähäisiä ja toisaalta kaikilla asioilla ei ole suurta vaikutusta, laadimme tiivistetyn listan tärkeimmistä teemoista.

Seuraamme ja arvioimme tavoitteitamme jatkuvasti suhteessa kansainvälisiin aloitteisiin, kuten vuonna 2015 julkaistuihin Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Prioriteettimatriisimme on vastuullisuusselvityksen sivulla 20.

Lue lisää Cityconista ja vastuullisuudesta