ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS
OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti ilmoitamme, että
Citycon Oyj on vastaanottanut Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen 11.11.2003 päivätyn
ilmoituksen, jossa Nordea Pankki Suomi Oyj on ilmoittanut
seuraavaa

Nordea Pankki Suomi Oyj ilmoittaa, että sen osuus Citycon Oyj:n
äänimäärästä ja osakepääomasta on laskenut noin 42,6 prosentista
nollaan (0). Nordea Pankki Suomi Oyj on myynyt omistamansa
Cityconin osakkeet 10.11.2003.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n ja valtiovarainministeriön
omistusosuuksien julkistamisen yhteydessä annettavista tiedoista
annetun päätöksen (391/1999) mukaisesti ilmoitamme Cityconille ja
Rahoitustarkastukselle seuraavat tiedot:

1. Kohdeyhtiön nimi ja yritys- ja yhteisötunnus:
Citycon Oyj, 0699505-3

2. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 10.11.2003

3. Osuus kohdeyhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta

Nordea Pankki Suomi Oyj omistaa Cityconin osakkeita seuraavasti:
Osakkeita nolla (0) kappaletta
Osuus osakepääomasta nolla (0) prosenttia
Osuus äänimäärästä nolla (0) prosenttia

4. Osakkeenomistajan nimi ja yritys- ja yhteisötunnus:
Nordea Pankki Suomi Oyj, 1680235-8

Lisäksi Nordea AB (publ) on ilmoittanut 11.11.2003 antamassaan
pörssitiedotteessa, että ostajina ovat useat kansainväliset
rahoituslaitokset.

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
puhelin 0400-333 256

Jakelu: Helsingin Pörssi, Rahoitustarkastus