Citycon Oyj julkaisi heinäkuussa strategiapäivityksen, jossa esiteltiin yhtiön seuraavan viiden vuoden tavoitteet. Torstaina 15.9.2011 järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä Cityconin johto avasi tarkemmin käytännön toimenpiteitä, joilla strategian mukaiset tavoitteet aiotaan saavuttaa. Cityconin välittömässä fokuksessa on tiukka kannattavuuden ja liiketoiminnan tehokkuuden parannus. Pitkän, viiden vuoden aikavälin tavoitteena on kasvu Pohjoismaiden ja Baltian maiden merkittävämmäksi kauppakeskustoimijaksi.


Toiminnan tehostamisohjelma – Project now


Citycon on käynnistänyt yhtiön sisäisen kehittämisohjelman, jonka tavoite on liiketoiminnan tuottojen ja tehokkuuden parantaminen. Kaikki liiketoiminnan osa-alueet käydään projektissa kriittisesti läpi. Käytännössä ohjelma tarkoittaa useita isoja ja pieniä asioita. Muun muassa kaikkien kiinteistöjen jätteentuotanto ja energiankulutus käydään läpi, esimerkiksi pienellä lisäinvestoinnilla valaistuksen säätöön tai vaihtoon voidaan monessa kohteessa saavuttaa merkittäviä säästöjä sähkönkulutuksessa. Myös kaikki hallinnon kustannukset käydään tarkoin läpi.


Tilojen vuokraukseen ja kauppakeskusten markkinointiin panostetaan entistä enemmän. Pienempiä kaupallisen ilmeen kohentamistoimenpiteitä toteutetaan nopeasti silloin, kun kohteen kilpailukyky sitä vaatii. Iso mahdollisuus ovat ns. speciality leasing –toiminnot eli erityismainospaikat ja tilapäiset myymälätilat, joiden hyödyntämiseen panostetaan jatkossa merkittävästi. Citycon aikoo käydä tiheällä kammalla läpi myös kaikki hankinnat ja konsulttipalvelut, sekä arvioida jokaisen tarpeen kriittisesti.        


”Tavoitteenamme on parantaa nykyisen kiinteistökannan operatiivista osakekohtaista tulosta yhdellä sentillä sekä vuonna 2012 että 2013”, toimitusjohtaja Marcel Kokkeel sanoo.


Kasvulle on edellytykset


Cityconin päämääränä on kasvaa viidessä vuodessa kaksinkertaiseksi Pohjoismaissa ja Baltiassa. Toinen tärkeä tavoite on vuokralaiskannan monipuolistaminen; yhtiö pyrkii saamaan joka vuosi 2 - 4 uutta kansainvälistä vähittäiskaupan toimijaa etabloitumaan Cityconin toiminta-alueelle, ja saada lisäksi Pohjoismaissa sekä Baltiassa jo toimivat ketjut liikkumaan alueen sisällä uusiin maihin.


Kokkeel korostaa, että ensisijaisesti yhtiö keskittyy nyt kannattavuuteen, mutta kiinteistökaupatkin ovat mahdollisia, jos sopivia tulee eteen. Mahdolliset hankinnat arvioidaan kuitenkin kriittisesti, sillä Citycon keskittyy vahvojen kaupunkien hyviin kohteisiin. Osa Cityconin tehostamisohjelmaa on kiinteistökannan optimointi. Citycon keskittyy nimenomaan kauppakeskuksiin, joiden arvoa se pystyy kehittämään omalla kauppakeskusjohtamisen ja vähittäiskaupan osaamisellaan. Yhden käyttäjän supermarketkiinteistöt ja vastaavat muut kohteet tai jotkin pienemmät kauppakeskuskiinteistöt ovat tästä syystä yhtiön strategian ulkopuolella. Näistä ydinliiketoimintaan kuulumattomista kohteista aiotaan toimitusjohtaja Kokkeelin mukaan luopua. Kokkeel korostaa kuitenkin, että myynnillä ei ole kiire. Kauppoja tehdään, kun ajoitus niille on sopiva.


Valmiudet kasvulle ovat kunnossa, sillä Cityconin rahoitusasema on vahva. Heinäkuussa toteutetun osakeannin avulla pääomarakenteen pohjaa on vahvistettu. ”Meidän taseemme on vahva, ja pääoman saatavuus on hyvä”, arvioi talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen. Hän korostaa Cityconin hyviä suhteita vahvimpiin ja parhaimmassa kunnossa oleviin pohjoismaisiin pankkeihin. Sihvosen arvion mukaan lisälainoitusta järjestyy tarvittaessa, vaikka talouden taantuma kiristäisikin pankkien luotonantokykyä.


Pääomamarkkinapäivän materiaali: esitykset ja web cast tilaisuudesta on saatavilla yhtiön internetsivuilla: www.citycon.fi.


 


Lisätietoja:


Eero Sihvonen, talousjohtaja ja varatoimitusjohtaja, puh. 050-5579 137


Hanna Jaakkola, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 040-5666 070