Citycon Oyj on tänään allekirjoittanut 360 miljoonan euron suuruisen pitkäaikaisen vakuudettoman luottosopimuksen pohjoismaisen pankkiryhmän kanssa. Järjestely koostuu 190 miljoonan euron suuruisesta kertalyhenteisestä lainasta sekä 170 miljoonan euron suuruisesta luottolimiitistä. Laina-aika on keskimäärin viisi vuotta.

”Tämä menestyksekkäästi järjestetty jälleenrahoitustransaktio on tärkeä osa Cityconin jälleenrahoitustoimenpiteitä. Tämän luottosopimuksen jälkeen käytännössä kaikki vuonna 2013 erääntyvät merkittävät pankkilainat on jälleenrahoitettu ja Cityconin keskimääräistä laina-aikaa on pidennetty, molemmat seikat ovat tärkeitä tämän hetkisessä epävarmassa taloustilanteessa. Tämä transaktio on jälleen kerran osoitus Cityconin kyvystä hankkia rahoitusta sekä pääpankkisuhteidemme vahvuudesta. Sovitut lainamarginaalit ovat kilpailukykyisiä nykyisessä velkarahoituksen markkinatilanteessa joskin luonnollisesti korkeammat kuin jälleenrahoitettavien lainojen marginaalit”, kommentoi Eero Sihvonen, Cityconin varatoimitus- ja talousjohtaja.  

Kertalyhenteisen lainan vuotuinen korkomarginaali on aluksi 2,20 prosenttia. Marginaalit määräytyvät marginaaliasteikon perusteella, jossa marginaali riippuu Cityconin korkokatekovenantista. Luottolimiitin marginaali on samalla tasolla kuin kertalyhenteisen lainan marginaali, jos sitä on merkittävästi nostettuna, ja se on lisäksi sidottu luottolimiitin käyttöasteeseen.

Uudella syndikoidulla luotolla jälleenrahoitetaan olemassa oleva syndikoitu elokuussa 2013 erääntyvä luotto, jonka koko on noin 334 miljoonaa euroa. Lisäksi tämä uusi luotto yhdessä 150 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan kanssa, joka laskettiin liikkeeseen toukokuussa 2012, jälleenrahoittavat 150 miljoonan euron nostamattoman luottolimiitin, joka erääntyy marraskuussa 2012.


Lainan pääjärjestäjät ovat Pohjola Pankki Oyj, Danske Bank A/S, Helsinki Branch, Nordea Pankki Suomi Oyj, Swedbank AB ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).


Helsinki 4.9.2012


CITYCON OYJ


Marcel Kokkeel

toimitusjohtaja

 


Lisätietoja:

Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi