Citycon Treasury B.V. on tänään allekirjoittanut EUR 500 miljoonan suuruisen monivaluuttaehtoisen sitovan luottolimiittisopimuksen Pohjoismaisen pankkiryhmän kanssa. Laina-aika on viisi vuotta ja lainaehdot sisältävät kaksi yhden vuoden jatko-optiota, jotka voivat pidentää laina-aikaa yhteensä seitsemään vuoteen ja joiden käyttö edellyttää pankkien hyväksyntää. Luottolimiittisopimuksella on Citycon Oyj:n takaus.


"Tämä onnistunut luottolimiitin järjestäminen saattaa päätökseen Cityconin jälleenrahoituksen. Luottolimiitti seuraa 350 miljoonan euron 10-vuotista eurojoukkovelkakirjalainaa, jonka toteutimme syyskuussa, sekä 500 miljoonan euron eurojoukkovelkakirjalainaa, jonka toteutimme viime vuoden kesäkuussa, ja olemme nyt käytännössä jälleenrahoittaneet kaikki pankkilainamme. Tämän tuloksena Cityconin keskimääräistä lainamaturiteettia on nyt pidennetty noin kuuteen vuoteen, lainarahoituksen keskimääräistä kustannusta on laskettu noin 3,4 %:in ja käyttämättömien luottolimiittien määrää nostettu noin 400 miljoonaan euroon. Tämä järjestely myös osoittaa Cityconin lainarahoituksen saatavuuden kilpailukykyisin ehdoin samoin kuin pankkisuhteittemme vahvuuden”, kommentoi Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja.


Marginaali on sidottu hinnoittelutaulukkoon perustuen Cityconin korkokatekovenanttiin ja riippuu lisäksi limiitin käyttöasteesta. Nostettujen luottojen marginaali on alussa noin 1 % p.a., sisältäen luotonkäyttömarginaalin.


Uutta luottolimiittiä tullaan käyttämään noin 100 miljoonan euron suuruisten lainojen jälleenrahoitukseen sekä lisäksi korvaamaan aikaisempia yhteensä noin 380 miljoonan euron tällä hetkellä käyttämättömiä luottolimiittejä, joiden keskimaturiteetti on noin 2,3 vuotta. Lainojen takaisinmaksuun ei liity merkittäviä kertaluonteisia kustannuksia.


Luottolimiitin järjestäjinä (mandated lead arrangers) ovat Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (toimii myös agenttina), Pohjola Bank plc, Danske Bank A/S, Nordea Bank Finland Plc ja Swedbank AB (publ).

 


Helsinki, 18.12.2014                    


CITYCON OYJ

 


Lisätiedot:

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137


eero.sihvonen@citycon.comCitycon Oyj (NASDAQ OMX: CTY1S) on päivittäistavarakauppavetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,3 miljardia euroa ja sen markkina-arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista: www.citycon.fi