Arvostettu the Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -tutkimus on luokitellut Cityconin Green Stars -edelläkävijöiden joukkoon vuonna 2012.  Viime vuonna Citycon oli jo selvästi keskitasoa parempi omassa vertailuryhmässään, mutta kansainvälisen edelläkävijyyden Green Stars -tason Citycon saavutti nyt ensimmäistä kertaa.

Saavuttaakseen Green Stars -tason arvioitavan on osoitettava organisaatiossa olevan integroitu lähestymistapa ympäristöasioiden suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen, ohjausta resurssien kulutuksen vähentämiseen ja innovatiivisia ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Cityconissa on jo vuosien ajan määrätietoisesti kehitetty vastuullisuuden johtamistapoja ja asetettujen tavoitteiden seurantajärjestelmiä. Erityinen painopistealue vastuullisuusjohtamisessa on ollut arjen vastuullisuustyön tukeminen. – Olemme vuoden 2012 kuluessa toteuttaneet suunnitelmallisesti energiansäästötoimenpiteitä ja levittäneet hyviksi havaittuja käytäntöjä yhtiömme sisällä, Cityconin vastuullisuusjohtaja Kirsi Borg toteaa. – Henkilöstöä on haluttu sitouttaa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi ja Cityconissa onkin vastuullisuuteen kannustava ilmapiiri, Borg jatkaa.

Cityconin toimitusjohtaja Marcel Kokkeel pitää tutkimuksessa saavutettua sijoitusta hyvin merkittävänä. - Vastuullisuus on integroitu osaksi yhtiömme toimintaa strategisten tavoitteiden kautta. Pitkäjänteinen työmme tuottaa tulosta ja on palkitsevaa nähdä, että tämä huomioidaan myös kansainvälisesti, Kokkeel iloitsee.

GRESB on maailmanlaajuinen tutkimus kiinteistörahastojen ja -sijoitusyhtiöiden ympäristöjohtamisen tavoitteista ja saavutuksista. Tutkimuksessa arvioidaan kiinteistörahastojen ja -sijoitusyhtiöiden toimintaa vastuullisuuden johtamiskäytäntöjen, vastuullisuuspolitiikan ja raportoinnin, riskien ja mahdollisuuksien, ympäristöjärjestelmien, tulosmittareiden, rakennusten ympäristösertifikaattien, sosiaalisten tekijöiden sekä uusien toimintatapojen kehittämisen osalta. Vuoden 2012 tutkimukseen arvioitiin lähes 450 kiinteistöyhtiötä ja -rahastoa, jotka hallinnoivat noin 36 000 kiinteistöä, arvoltaan yli 1 000 miljardia euroa.

Lisätietoja: 


Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puhelin 040 154 6760

Marcel.Kokkeel@citycon.fiKirsi Borg, vastuullisuusjohtaja

Puhelin 040 557 6526

Kirsi.Borg@citycon.fi