Citycon Oyj hakee yhtiön vuoden 2004 optio-ohjelmaan liittyvien
B-optio-oikeuksien ottamista kaupankäynnin kohteeksi Helsingin
Pörssissä 3.9.2007 alkaen.

2004 B-optio-oikeuksia on yhteensä 1 300 000 kappaletta, joista
henkilöstölle on myönnetty 1 090 000 optio-oikeutta. Loput 210 000
optio-oikeutta ovat Cityconin tytäryhtiön Veniamo-Invest Oy:n
hallussa. Kukin optio-oikeus oikeuttaa sen haltijan merkitsemään
1,0611 Citycon Oyj:n osaketta. Yhteensä henkilöstön hallussa olevilla
B-optio-oikeuksilla voidaan merkitä enintään 1 156 599 osaketta.
B-optio-oikeuksien tämänhetkinen osakekohtainen merkintähinta on
2,6066 euroa. Merkintähinnasta vähennetään puolet vuosittain
jaettavasta osakekohtaisesta osingosta.

Osakkeiden merkintäaika B-optio-oikeuksilla alkaa 1.9.2007 ja päättyy
31.3.2010. Vuoden 2004 optio-ohjelman ehdot, joita on muutettu
varsinaisen yhtiökokouksen 2007 tekemällä päätöksellä, ovat
kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Vuoden 2004 optio-ohjelmaan liittyvät A-optio-oikeudet ovat olleet
kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 1.9.2006 alkaen. Ohjeet
osakemerkintöjen tekemiseksi sekä 2004 A- että 2004
B-optio-oikeuksilla löytyvät yhtiön kotisivuilta www.citycon.fi.

Helsinki 17.8.2007

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

LIITE: Citycon Oyj:n vuoden 2004 optio-oikeuksien ehdot