Citycon Oyj ja Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), sijoitusorganisaatio, joka sijoittaa kanadalaisen eläkejärjestelmän Canada Pension Planin (CPP) varoja, sopivat tänään ostavansa Tukholmassa sijaitsevan Kista Galleria -kauppakeskuksen noin 526 miljoonalla eurolla (noin 4,6 miljardilla Ruotsin kruunulla) DNB Livsforsikring ASA -yhtiöltä, joka kuuluu Norjan suurimpaan finanssikonserniin DNB:hen. Citycon arvioi ensimmäisen vuoden nettotuottoasteen olevan noin 5,5 prosenttia.

Kista Gallerian vuokrattava kokonaispinta-ala on 90 000 neliömetriä. Pinta-alasta 60 000 neliömetriä on liikepinta-alaa ja loppu 30 000 neliömetriä sisältää hotellin, opiskelija-asuntoja, terveydenhuoltotiloja ja kunnallisia palveluita. Kauppakeskuksen vuosittainen kävijämäärä on noin 18,1 miljoonaa ja vuosimyynti noin 280 miljoonaa euroa. Keskuksessa tehtiin täydellinen remontti ja suuri laajennus vuonna 2002 ja sitä laajennettiin edelleen vuonna 2009. Kaupan ehtojen mukaan Citycon ja CPPIB kumpikin omistavat kauppakeskuksesta puolet. Kauppa saadaan päätökseen todennäköisesti tammikuussa 2013.

”Kista Gallerian vahvuus on sen sijainti ja liikenneyhteydet, joiden ansiosta kävijävirta on tasaista ja ylittää päivittäin 50 000 kävijää. Kistassa on yli 125 000 asukasta, ja Kistassa ja sen lähialueella työskentelee lisäksi yli 70 000 henkeä”, Citycon Oyj:n toimitusjohtaja Marcel Kokkeel toteaa.

”Kyseessä on strateginen hankinta, joka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden lisätä kansainvälisen vähittäiskaupan toimijoiden kiinnostusta Cityconia kohtaan, parantaa kiinteistöomaisuutemme laatua sekä merkittävästi vahvistaa asemaamme ja markkinaosuuttamme Ruotsissa, missä meillä on jo yhdeksän kauppakeskusta. Kauppa tasapainottaa kiinteistösalkkuamme maantieteellisesti, sillä osuus Ruotsista saatavista nettovuokratuotoista kasvaa noin 25 prosentista 40 prosenttiin”, Kokkeel jatkaa.

Kista Galleriaan on erittäin hyvät kulkuyhteydet sekä julkisten liikenneyhteyksien kautta (metro, paikallisjuna ja bussi) että pääteiltä. Moottoritieyhteyksiä parannetaan ja kehitetään paraikaa ja laajennusten valmistuttua seuraavien vuosien aikana, kauppakeskukseen on entistä helpompi tulla.

Kista Galleria lukuina 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 


   Rakennettu / uudistettu ja laajennettu / laajennettu edelleen

   

    

   Vuokrattava pinta-ala, m2

   

   

   

    

   Liikkeiden ja ravintoloiden lukumäärä

   

   

   

    

   Suurimmat vuokralaiset

   

   

   

   

    

   Vuokrausaste, %

   

   

   

   

    

   Liikevaihto vuonna 2011, mrd. Ruotsin kruunua

   

    

   Kävijämäärä vuonna 2011, milj.

   

   

   

    

   Koko vaikutus-alueen / ensisijaisen vaikutus-alueen asukasmäärä

   1977

   2002

   2009


   

    

   90 000

   

   

   

    

   180

   

   

   

    

   Åhléns, ICA, NewYorker, Clas Ohlson, StayAt-hotelli (166 huonetta), SF Bio, H&M, KappAhl, Nilson, O’Learys, SATS

   98 %

   

   

   

    

   2,4

   

   

   

    

   18,1

   

   

   

    

   345,000 / 125 000

   

   

    


Lähde: Kista Galleria Ab ja CentrumutvecklingKista Galleria on vuokrattavalta kokonaispinta-alaltaan Cityconin suurin. CPPIB:lle sijoitus on ensimmäinen suora kiinteistösijoitus Pohjoismaissa. Citycon vastaa kauppakeskuksen kiinteistöjohtamisesta ja omaisuudenhoidosta markkinaehdoin.

”CPPIB:n mukanaolo tuo hankintaan laatuleiman. Samalla se parantaa Cityconin asemaa ammattimaisena kauppakeskusten hallinnoijana Pohjoismaissa. Näemme mahdollisuuksia yhteisiin sijoitusmahdollisuuksiin myös tulevaisuudessa”, Citycon Oyj:n sijoitusjohtaja Nils Styf sanoo.

Citycon ja CPPIB rahoittavat yhdessä noin puolet hankinnan määrästä erillisellä kiinteistövakuudellisella lainalla, jonka laina-aika on viisi vuotta, ja Citycon rahoittaa loput omasta osuudestaan käyttämällä olemassa olevia luottolimiittejä sekä käteisvaroja. Citycon harkitsee myös lisäpääoman hankintaa jälleenrahoittamalla korkeintaan 50 % osuudestaan osakeannilla. Tällaisen pääoman hankkimisen yksityiskohdat ovat vielä suunnitteluvaiheessa, ja korotuspäätös vaatii yhtiökokouksen hyväksynnän.

Kaupan jälkeen Cityconilla on omistuksessaan yhteensä 38 kauppakeskusta ja 40 muuta liikekiinteistöä. Lisäksi yhtiö vuokraa ja johtaa kahta kauppakeskusta omistamatta niitä itse. Cityconin johtaa yhteensä kooltaan yhteensä 1 090 000 neliömetriä kiinteistösalkkua. Cityconin omistamista kauppakeskuksista 23 sijaitsee Suomessa, kymmenen Ruotsissa, neljä Baltian maissa ja yksi – viime kesänä ostettu – Tanskassa. Cityconin kiinteistöomistusten kokonaisarvo kasvaa EUR 2,7 miljardista noin EUR 3,2 miljardiin kaupan jälkeen.

Helsinki 19.12.2012

CITYCON OYJ

Hallitus


Lisätietoja:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puh. 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.fi


tai


Nils Styf, sijoitusjohtaja

Puh. +46 733 5060 39

nils.styf@citycon.seJakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.com