Citycon Oyj on ostanut takaisin yhteensä 2,6 miljoonan euron arvosta
(mukaan lukien kertyneet korot) 2.8.2006 liikkeeseen laskemansa
pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan ("Vaihtovelkakirjalaina")
velkakirjoja. Kauppa toteutettiin 10.12.2008. Yhtiön takaisin ostama
5,0 miljoonan euron nimellisarvoinen määrä vastaa 100 kappaletta
50 000 euron nimellisarvoista velkakirjaa, mikä vastaa noin viittä
prosenttia vuonna 2013 erääntyvän Vaihtovelkakirjalainan
kokonaismäärästä.

Mukaan lukien Cityconin 28.10.2008 ja 2.12.2008 välisenä aikana
tekemät takaisinostot Citycon on ostanut vaihtovelkakirjalainaa
takaisin yhteensä 27,1 miljoonan euron nimellisarvoisen määrän, mikä
vastaa noin 25 prosenttia Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä.
Painotettu keskimääräinen takaisinostohinta on ollut 53,5 prosenttia
velkakirjojen nimellisarvosta. 22.8.2006 listatun
Vaihtovelkakirjalainan pääoma on 110 miljoonaa euroa ja vuotuinen
korko 4,50 prosenttia. Vaihtovelkakirjalaina suunnattiin
kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen 14.3.2006 antaman valtuutuksen perusteella.

Velkakirjojen takaisinostot on toteutettu Vaihtovelkakirjalainan
ehtojen kohdan 7 (f) mukaisesti ostamalla velkakirjat avoimilta
markkinoilta. Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti yhtiö tulee
mitätöimään ostamansa velkakirjat. Takaisinostot toteutettiin, koska
markkinatilanne on mahdollistanut yhtiölle velkakirjojen
takaisinostamisen selvästi nimellisarvoa alhaisempaan hintaan sekä
koska takaisinostojen avulla yhtiö voi vahvistaa tasettaan ja alentaa
nettorahoituskulujaan.

Helsinki 10.12.2008

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin 020 766 4401 tai 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi