Citycon Oyj on ostanut takaisin 2.8.2006 liikkeeseen laskemansa pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan (”Vaihtovelkakirjalaina”) velkakirjoja institutionaaliselta sijoittajalta takaisinostohintaan 100,40 prosenttia nimellisarvosta. Yhtiön takaisin ostama 1,45 miljoonan euron nimellisarvoinen määrä vastaa 29 kappaletta 50 000 euron nimellisarvoista velkakirjaa, mikä vastaa noin 1,3 prosenttia vuonna 2013 erääntyvän Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä. Kauppa toteutettiin 9.10.2012.


Mukaan lukien Cityconin aiemmat takaisinostot yhtiö on ostanut vaihtovelkakirjalainaa takaisin yhteensä 70,2 miljoonan euron nimellisarvoisen määrän, mikä vastaa noin 64 prosenttia Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä. 22.8.2006 listatun Vaihtovelkakirjalainan pääoma on 110 miljoonaa euroa ja vuotuinen korko 4,50 prosenttia.


Velkakirjojen takaisinostot on toteutettu Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan 7 (f) mukaisesti ostamalla velkakirjat avoimilta markkinoilta. Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti yhtiö tulee mitätöimään ostamansa velkakirjat.


Helsinki 9.10.2012


CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

toimitusjohtaja


 


Lisätietoja:

Varatoimitus- ja talousjohtaja Eero Sihvonen

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi


 


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi