Citycon Oyj on ostanut takaisin 2.8.2006 liikkeeseen laskemaansa pääomaehtoista vaihtovelkakirjalainaa (”Vaihtovelkakirjalaina”) nimellisarvoltaan 20 miljoonaa euroa Gazit-Globe Ltd:ltä ja 1 miljoonaa euroa institutionaaliselta sijoittajalta. Gazit-Globe Ltd. on Citycon Oyj:n suurin osakkeenomistaja.Takaisinostohinta 100,4 % nimellisarvosta vastaa yhtiön käsityksen mukaan Vaihtovelkakirjalainan markkinahintaa.  Yhtiön saaman tiedon mukaan 30.6.2012 Gazit-Globe Ltd. omisti 48 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Päätöksen velkakirjojen takaisinostosta ovat valmistelleet yhtiön hallituksen Gazit-Globe Ltd:stä riippumattomat jäsenet.

Yhtiön takaisin ostama 21 miljoonan euron nimellisarvoinen määrä vastaa 420 kappaletta 50 000 euron nimellisarvoista velkakirjaa, mikä vastaa yhteensä noin 19 prosenttia vuonna 2013 erääntyvän Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä. Kauppa toteutettiin 13.8.2012.


Mukaan lukien Cityconin aiemmat takaisinostot yhtiö on ostanut vaihtovelkakirjalainaa takaisin yhteensä 68,75 miljoonan euron nimellisarvoisen määrän, mikä vastaa noin 63 prosenttia Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä. 22.8.2006 listatun Vaihtovelkakirjalainan pääoma on 110 miljoonaa euroa ja vuotuinen korko 4,50 prosenttia.


Velkakirjojen takaisinostot on toteutettu Vaihtovelkakirjalainan ehtojen kohdan 7 (f) mukaisesti. Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti yhtiö tulee mitätöimään ostamansa velkakirjat. Takaisinosto toteutettiin osana yhtiön jälleenrahoitussuunnitelmaa ja se tulee alentamaan Cityconin rahoituskustannuksia. Vaihtovelkakirjalaina erääntyy lainaehtojen mukaan maksettavaksi elokuussa 2013.

 


Helsinki 13.8.2012

 


CITYCON OYJ

Marcel Kokkeel

toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Talous- ja varatoimitusjohtaja Eero Sihvonen

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi


Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi