Citycon Oyj laskee liikkeeseen 36 713 uutta osaketta osana yhtiön pitkäaikaista osakepohjaista kannustinjärjestelmää 2007–2010. Osakkeet suunnataan 14:lle Citycon-konsernin avainhenkilölle suunnatulla maksuttomalla osakeannilla.

Citycon Oyj:n hallitus perusti 26.4.2007 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin avainhenkilöille ja päätti 9.2.2010 jatkaa kyseistä kannustinjärjestelmää yhdellä vuodella tilikaudelle 2010. Cityconin hallitus vahvisti kannustinjärjestelmän viimeiseltä ansaintakaudelta 1.1.2010–31.12.2010 maksettavat osakepalkkiot heinäkuussa 2011. Hallitus on tänään päättänyt jakaa kaikki ohjelman perusteella vielä maksettavaksi tulevat osakepalkkiot eli viimeisen osan ansaintakauden 2009 palkkioista sekä toisen ja kolmannen eli viimeiset kaksi kolmasosaa ansaintakauden 2010 osakepalkkioista.

Citycon Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 valtuuttanut hallituksen antamaan uusia osakkeita joko maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla, joka voi olla myös suunnattu anti.

Yhtiön hallitus on 29.5.2012 myöntänyt kannustinjärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille kannustinjärjestelmän ehtojen mukaan määräytyvät osakepalkkiot suunnatulla maksuttomalla osakeannilla, joka käsittää 36 713 yhtiön uutta osaketta.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 31.5.2012 ja otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä arviolta 1.6.2012. Rekisteröinnin seurauksena yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 277 848 010 osakkeeseen. Finanssivalvonnan 25.5.2012 antaman poikkeusluvan perusteella yhtiön ei tarvitse laatia listalleottoesitettä annettujen osakkeiden osalta. Suunnattu maksuton osakeanti toteutuu täysimääräisenä, koska siihen ei liity vastasuorituksia.

Osakeannissa annetut osakkeet ovat samanlajisia kuin yhtiön muut osakkeet. Yhtiön liikkeeseen laskemat osakkeet tuottavat osakasoikeudet, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin. Osakeanti ei vaikuta yhtiön osakepääomaan.

Helsinki 29.5.2012

CITYCON OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Eero Sihvonen, varatoimitus- ja talousjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137

eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi