Citycon Oyj Pörssitiedote 13.9.2005 klo 13.45

Citycon lisää omistustaan kauppakeskus Triossa Lahdessa

Vähittäiskaupan liiketiloihin erikoistunut Citycon Oyj osti 33,1 prosenttia
Kiinteistö Oy Lahden Trion osakkeista 13.9.2005 tehdyllä kaupalla.
Kiinteistöyhtiö omistaa Lahdessa sijaitsevan Kauppakeskus Trion. Cityconin
omistusosuus yhtiöstä on kaupan jälkeen 88,7 prosenttia. Velaton kauppahinta oli
18,7 miljoonaa euroa. Omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyy Cityconille
15.9.2005.

Kauppa liittyy Cityconin strategiaan laajentaa liiketoimintaa Suomessa, Baltiassa
ja Skandinaviassa.

Cityconin omistama vuokrattava pinta-ala Triossa lisääntyi kaupan myötä noin
8 400 neliömetrillä noin 34 000 neliömetriin. Kiinteistöyhtiön omistaman
kiinteistön koko vuokrattava pinta-ala on noin 37 300 neliömetriä. Kaupan
kohteena olevien tilojen nettotuottoprosentti kauppahinnalle oli
kaupantekohetkellä 6,7. Kaupan myötä yhtiön mahdollisuudet synergiaetujen
saavuttamiseen ja kauppakeskuksen kehittämiseen paranevat. Kauppa rahoitetaan
pankkilainalla.

Kauppakeskus Trio on yksi Suomen suurimmista kauppakeskuksista ja
vaikutusalueensa erikoistavarakaupan merkittävin palvelukeskittymä. Vuonna 2004
Triossa kävi 8,9 miljoonaa asiakasta ja sen kokonaismyynti oli 78,5 miljoonaa
euroa.

Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa. Citycon omistaa
yhteensä 18 kauppakeskusta, 16 Suomessa, yhden Ruotsissa ja yhden Virossa.

Kauppakeskusten lisäksi Citycon omistaa 127 market- ja myymäläkiinteistöä
Suomessa. Yhtiön koko kiinteistöomaisuuden käypä arvo 30.6.2005 oli 754,7
miljoonaa euroa, josta kauppakeskusten osuus oli 60,9 prosenttia ja market- ja
myymäläkiinteistöjen osuus 39,1 prosenttia.

Helsingissä 13.9.2005

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, p. (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256
petri.olkinuora@citycon.fi

Liiketoimintaryhmän johtaja, kauppakeskukset, Kaisa Vuorio
matkapuhelin 0500 667 227
kaisa.vuorio@citycon.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi