CITYCON MYY OMIA OSAKKEITAAN HELSINGIN PÖRSSIN JULKISESSA
KAUPANKÄYNNISSÄ

Citycon Oyj:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 11.8.2004, että
yhtiön luovuttaa kaikki hallussaan olevat yhtiön omat osakkeet,
3 874 000 kappaletta, perustuen varsinaisen yhtiökokouksen
hallitukselle 15.3.2004 antamaan valtuutukseen. Osakkeet
luovutetaan useiden kauppojen välityksellä julkisessa
kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä kaupantekohetken
markkinahintaan noudattaen omien osakkeiden julkisesta
kaupankäynnistä annettuja sääntöjä. Cityconin osakkeen
nimellisarvo on 1,35 euroa. Syynä Cityconin omien osakkeiden
luovuttamiseen on varautuminen mahdollisiin tuleviin kiinteistö-
hankintoihin. Kaupankäynti aloitetaan aikaisintaan, kun viikko on
kulunut tämän päätöksen julkistamisesta eli aikaisintaan kuitenkin
elokuun 19. päivänä 2004.

Helsinki 11.8.2004

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin 09 6803 6738
tai 0400 333 256

Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi