CITYCON MYY OMIA OSAKKEITAAN OSANA KAUPPAKESKUSKAUPAN
RAHOITUSJÄRJESTELYÄ

Citycon Oyj:n hallitus on 30.10.2003 päättänyt varsinaisen
yhtiökokouksen 20.3.2003 antaman valtuutuksen perusteella
luovuttaa myytäväksi kaikki 3 874 000 yhtiön halussa olevaa omaa
osaketta Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä. Citycon myy hallussaan olevat osakkeet osana
kauppakeskus Jyväskylän Forumin oston rahoitusjärjestelyä.

Osakkeet luovutetaan sopivin erin tämän päätöksen Osakeyhtiölain
7:5 §:n mukaisen julkistamisen jälkeen. Osakkeet luovutetaan
vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka
määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä.

Yhtiökokouksen antama valtuutus on merkitty kaupparekisteriin ja
se on voimassa 20.3.2004 asti. Valtuutus koskee kaikkia yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Luovuttaminen on valtuutuksen
mukaisesti mahdollista muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
Edelleen valtuutuksen mukaan osakkeet voidaan luovuttaa myymällä
ne Helsingin Pörssin järjestämässä arvopapereiden julkisessa
kaupankäynnissä.

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puh 0400 333 256

Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet