Citycon ostaa norjalaisen Sektor Gruppenin noin 1,5 miljardilla eurolla vahvistaen asemaansa suurimpana kauppakeskuksiin keskittyneenä listayhtiönä Pohjoismaissa

Lehdistötiedotteet - 25.5.2015


CITYCON OYJ Lehdistötiedote 25.5.2015 klo 15.40Citycon ostaa Norjan toiseksi suurimman kauppakeskuksia omistavan ja johtavan yhtiön, Sektor Gruppenin – yrityskauppa vahvistaa Cityconin asemaa Pohjoismaiden suurimpana kauppakeskuksiin keskittyneenä listayhtiönä ja Manner-Euroopan kolmanneksi suurimpana listattuna kauppakeskustoimijana. Cityconin toiminta kattaa 1,47 miljardin euron yrityskaupan myötä kaikki Pohjoismaat ja kasvattaa samalla bruttoarvoaan (gross asset value, GAV) lähes 50 %:lla 3,4 miljardista eurosta 4,9 miljardiin euroon.     


 


Yrityskaupan tuomiin merkittäviin hyötyihin lukeutuu: 
  •  Vahvistunut asema Pohjoismaissa kasvaneen jalansijan ja maantieteellisen hajautuksen seurauksena. Yrityskaupan jälkeen Citycon omistaa 55 kauppakeskusta Pohjoismaissa ja Virossa sekä kasvattaa vuosittaista kokonaiskävijämääräänsä noin 150 miljoonasta yli 200 miljoonaan ja vuokrattavan kokonaispinta-alansa (gross leasable area, GLA) 1,0 miljoonasta neliömetristä 1,4 miljoonaan neliömetriin


  •  Erinomainen strateginen yhteensopivuus – kiinteistöomaisuus koostuu laadukkaista urbaaneista päivittäistavarakauppavetoisista kauppakeskuksista, jotka sijaitsevat vahvan väestöpohjan omaavilla alueilla 


  •  Välitön kriittinen volyymi Norjassa, joka on yksi nopeimmin kasvavia ja vauraimpia talouksia Euroopassa


  •  Kokenut norjalainen johto liittyy osaksi Cityconia: valmius keskittyä arvonluomiseen ensimmäisestä päivästä lähtien


  •  Mahdollisuus kasvattaa arvoa operatiivisilla ja taloudellisilla synergioilla
"Olemme hyvin innoissamme tästä yrityskaupasta, joka täydentää asemaamme Pohjoismaissa. Yrityskauppa on määrittävä askel eteenpäin tavoitteessamme tulla tunnetuimmaksi kauppakeskusbrändiksi Pohjoismaissa ja Baltiassa. Sektor on meille strategisesti täydellisesti yhteensopiva, sillä on tunnetusti laadukas organisaatio, jolla on vaikuttavat saavutukset, hyvä kiinteistöomaisuus ja kokenut johto", Cityconin toimitusjohtaja Marcel Kokkeel sanoo.


"Olemme iloisia saadessamme omistajan, jolla on vahva kokemus vähittäiskaupan kiinteistöistä ja pitkän aikavälin visio sekä sijoitusnäkymät. Cityconin laajan kokemuksen, taloudellisen vahvuuden ja vahvan johdon yhdistäminen omaamme tarjoaa ihanteelliset olosuhteet myöhemmälle kasvulle sekä kehitykselle luoden samalla mittakaavaetuja ja synergioita", Sektorin toimitusjohtaja Eirik Thrygg sanoo.


"Kansainväliset vähittäiskaupan toimijat arvioivat Pohjoismaita usein yksinä markkinoina ja nyt voimme tarjota heille yhtenäisen pohjoismaisen toiminta-alustan. Citycon ja Sektor jakavat saman omistusstrategian, joka keskittyy yhteisöjen keskellä urbaaneissa risteyspaikoissa sijaitseviin kauppakeskuksiin, jotka vastaavat asiakkaiden kaikkiin päivittäisen asioinnin tarpeisiin", Marcel Kokkeel jatkaa.


Vähittäiskaupassa koolla on merkitystä, sillä koko lisää kiinteistöomaisuuden houkuttelevuutta vuokralaisten näkökulmasta ja tarjoaa mittakaavaetuja hankinnoissa, operatiivisessa liiketoiminnassa sekä digitaalisissa innovaatioissa. Laajempi kiinteistöomaisuus tarjoaa yritykselle perustan jakaa parhaita käytäntöjä, speciality leasingille, rajat ylittävälle vuokraukselle ja digitaalisille markkinointihankkeille.


Yrityskauppa heijastaa Cityconin selkeää keskittymistä kiinteistöomaisuutensa laajentamiseen urbaaneissa, nopeasti kasvavissa pohjoismaisissa kaupungeissa. Sektorin kiinteistöomaisuus täyttää Cityconin omaisuuden hankintaa koskevat tiukat kriteerit: urbaani sijainti, päivittäisen ostamisen paikka, vahva väestöpohja ja julkisen liikenteen sekä palveluiden läheisyys, jotka takaavat jatkuvan asiakasvirran. Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Cityconilla on johtava markkina-asema Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Virossa sekä vakiintunut jalansija Tanskassa.


"Olemme viime vuosien aikana keskittyneet optimoimaan liikevaihtomme, kiinteistöomaisuuttamme ja rahoitusrakenteemme joustavuutta, ja nyt olemme valmiita ottamaan strategisen askeleen laajentamalla toimintojamme ", Kokkeel sanoo.


Sektorin kiinteistöomaisuus koostuu yhteensä 34 kauppakeskuksesta, joista 20 on kokonaan omistettuja tai enemmistöomisteisia, neljä on vähemmistöomisteisia, kaksi on vuokrattuja ja kahdeksan muiden omistajien puolesta hallinnoituja kauppakeskuksia. Suurin osa kauppakeskuksista (noin 95 %) sijaitsee Norjan kolmen pääasiallisen taloudellisen keskuksen eli Oslon, Bergenin ja Stavangerin alueilla. Sektorin kauppakeskuksissa vierailee vuosittain yli 60 miljoonaa kävijää. Sektorin suurimpia asiakkaita ovat Norjan suurin päivittäistavaraketju NorgesGruppen ja vaateyhtiö Varner Gruppen, jonka brändeihin kuuluvat esim. Dressmann, Bik Bok ja Cubus. Sektorin kiinteistöomaisuudella on vahva noin 97 %:n taloudellinen käyttöaste.


1,47 miljardin kauppahinta heijastaa noin 5,2 %:n kiinteistöjen alkunettotuottovaatimusta ja yrityskaupan odotetaan kerryttävän osakekohtaista tulosta vuodesta 2016 lähtien.


"Kaksi suurinta osakkeenomistajaamme Gazit-Globe ja Canada Pension Plan Investment Board tukevat yrityskauppaa ja tavoitteemme on säilyttää vahva taloudellinen profiilimme 40–45 % luototusasteella (Loan to Value, LTV), mikä on pohjoismaisesta näkökulmasta maltillinen taso ", Marcel Kokkeel lisää.


Citycon on julkistanut yrityskauppaa ja sen rahoittamista koskevan pörssitiedotteen aikaisemmin tänään.

 


Lehdistötilaisuus


Lehdistötilaisuus pidetään kummankin yhtiön hallitusten puheenjohtajien ja toimitusjohtajien johdolla Oslossa 26.5.2015 klo 10:30 (CET) Thief Hotellissa osoitteessa Landgangen 1, 0252 Oslo.


Osallistuaksesi webcast-lehdistötilaisuuteen:


Norjan kielellä:

http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=958DF5A89936E37E


Englannin kielellä (suora käännös):

http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mcid=06CB30429936E37E


 


Tiedotusvälineiden kyselyt:


Sanna Kostiainen

Puh. +358 400 712 072

sanna.kostiainen@citycon.com


 


Cityconista

Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 3,4 miljardia euroa ja yhtiön markkina-arvo on noin 1,8 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja Virossa, se on markkinajohtajien joukossa Ruotsissa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.


Cityconin kauppakeskukset sijaitsevat urbaaneissa risteyskohdissa lähellä ihmisten koteja ja työpaikkoja Cityconin kauppakeskuksiin on hyvät joukkoliikenneyhteydet, ja niiden yhteydessä on myös terveyspalveluja sekä kunnallisia toimintoja. Cityconin kauppakeskukset sijaitsevat keskellä yhteisöjä ja vastaavat kaikkiin päivittäisen asioinnin tarpeisiin. Citycon omistaa 35 kauppakeskusta ja 25 muuta kiinteistöä. Kauppakeskuksista 21 sijaitsee Suomessa, 10 Ruotsissa, 3 Virossa ja yksi Tanskassa. Vuonna 2014 Cityconin kauppakeskukset houkuttelivat yhteensä 150 miljoonaa kävijää.


Citycon Oyj:n osakkeet ovat olleet listattuna Nasdaq Helsingin pörssilistalla (CTY1S) vuodesta 1988 ja sillä on luottoluokitukset Standard & Poor'silta (BBB) ja Moody'silta (Baa2). Citycon on EPRA:n jäsen (European Public Real Estate Association). www.citycon.comSektor Gruppenista

Sektor Gruppen AS on Norjan toiseksi suurin kauppakeskusten johtaja, kehittäjä ja markkinoija. Sektorin kiinteistöomaisuuteen kuuluu 20 kokonaan omistettua tai enemmistöomisteista kauppakeskusta, neljä vähemmistöomisteista keskusta, kaksi vuokrattua keskusta ja kahdeksan muiden omistajien puolesta hallinnoitua kauppakeskusta. Näillä 34 kauppakeskuksella Sektor luo erinomaisia ostoskokemuksia asiakkailleen yhdessä vuokralaistensa kanssa. Sektorin koko hallinnoitavan omaisuuden vuokrattava kokonaispinta-ala on yli 600.000 neliömetriä. www.sektor.no