Citycon Oyj on ostanut takaisin yhteensä 5,5 miljoonan euron arvosta
(mukaan lukien kertyneet korot) 2.8.2006 liikkeeseen laskemansa
pääomaehtoisen vaihtovelkakirjalainan ("Vaihtovelkakirjalaina")
velkakirjoja 28.10.2008 ja 4.11.2008 välisenä aikana. Painotettu
keskimääräinen takaisinostohinta oli 53,5 prosenttia
Vaihtovelkakirjalainan nimellisarvosta. Yhtiön takaisin ostama 10
miljoonan euron nimellisarvoinen määrä vastasi 200 kappaletta 50 000
euron nimellisarvoista velkakirjaa, mikä vastaa noin 9 prosenttia
vuonna 2013 erääntyvän Vaihtovelkakirjalainan kokonaismäärästä.
22.8.2006 listatun Vaihtovelkakirjalainan pääoma on 110 miljoonaa
euroa ja vuotuinen korko 4,50 prosenttia. Vaihtovelkakirjalaina
suunnattiin kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen 14.3.2006 antaman valtuutuksen perusteella.

Velkakirjojen takaisinosto on toteutettu Vaihtovelkakirjalainan
ehtojen kohdan 7 (f) mukaisesti ostamalla velkakirjat avoimilta
markkinoilta. Vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti yhtiö tulee
mitätöimään ostamansa velkakirjat. Takaisinosto toteutettiin, koska
markkinatilanne on mahdollistanut yhtiölle velkakirjojen
takaisinostamisen selvästi nimellisarvoa alhaisempaan hintaan sekä
koska takaisinoston avulla yhtiö voi vahvistaa tasettaan ja alentaa
nettorahoituskulujaan.

Helsinki 4.11.2008

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
Toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Talousjohtaja Eero Sihvonen
Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137
eero.sihvonen@citycon.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi