CITYCON OSTI KOSKIKESKUS- JA KOSKIKARA-KAUPPAKESKUKSET

Vähittäiskaupan liiketiloihin erikoistunut Citycon Oyj on ostanut
Polar Kiinteistöt Oyj:ltä yhtiön osuudet Tampereen Koskikeskuksesta
ja Valkeakosken Koskikarasta. Samalla Citycon on tehnyt myös esisopi-
muksen Seinäjoen Torikeskuksen hankinnasta. Esisopimuksen ehtojen
täyttyessä kauppa toteutetaan 27.2.2004. Hankinnat tukevat Cityco-
nin vahvaa asemaa Suomen liikekiinteistömarkkinoilla ja yhtiön
ydinliiketoimintana olevaa kauppakeskusliiketoimintaa.

Tampereen Koskikeskuksen ja Valkeakosken Koskikaran kauppahinta
oli yhteensä 49,3 miljoonaa euroa. Kohteiden nettotuotto
kauppahinnalle on kaupantekohetkellä noin 7,9 prosenttia.
Kauppojen rahoittamiseksi Citycon Oyj nostaa 45 miljoonan euron
lainan. Laina-aika ja –ehdot vastaavat marraskuussa 2002 tehtyä
rahoitussopimusta. Syndikoidun lainan pääjärjestäjä on Nordea
Pankki Suomi Oyj ja muina järjestäjinä Svenska Handelsbanken AB,
Eurohypo AG sekä HSH Nordbank AG.

Kaupan myötä Cityconin asiakkaiksi siirtyvät 191 kohteiden
nykyistä vuokralaista. Citycon arvioi kaupan nostavan
Kauppakeskukset-liiketoimintaryhmän nettovuokratuottoja 3,9
miljoonaa euroa vuodessa eli noin 13,2 prosenttia.

Koskikeskus on Tampereen talousalueen monipuolisin kauppakeskus ja
se sijaitsee kaupungin ydinkeskustassa. Kaupan jälkeen Citycon
omistaa Koskikeskuksen kaikki liiketilat. Koskikeskuksen
kokonaismyynti on kasvanut neljän viime vuoden aikana 8-11
prosenttia vuodessa eli kaksinkertaisesti verrattuna alan yleiseen
kehitykseen. Koskikeskusta on suunniteltu laajennettavaksi noin
15.000 m2 suuruisella liiketilalla. Hankkeen toteutumisen
edellyttämä kaavoitustyö on käynnistetty.

Valkeakosken Koskikara sijaitsee Tampereen markkina-alueella,
Valkeakosken ydinkeskustassa. Koskikara on erinomaisella
liikepaikalla sijaitseva, hyvin saavutettavissa oleva vireä
kauppakeskus.

Yhteenveto, nyt hankittu osuus

Koskikeskus Koskikara

Liikepinta-ala, m2 13 444 5 671
Liiketilojen 100% 100%
Vuokralaisten lkm 158 33
Vuokrasopimusten
keskimääräinen
voimassaoloaika, v. 3,3 1,5

Yhteenveto, koko kauppakeskus

Koskikeskus Koskikara

Kävijämäärä, milj.* 6,3 2,5
Kokonaismyynti, milj. e* 111,0 35,0
Kauppakeskuksen vaikutus-
alue, asukasta 306 000 34 000
Valmistumisvuosi 1988 1993
Cityconin omistama pinta-
ala kauppakeskuksesta
kaupan jälken, m2 28 000 5 800
Cityconin omistusosuus
kauppakeskuksesta
kaupan jälkeen
(suluissa ennen kauppaa) 88% (27%) 55% (0%)
*Vuonna 2002, arvio

"Uudet hankinnat vahvistavat Cityconin liiketoiminnan ydintä.
Omistusosuutemme merkittävä kasvu Koskikeskuksessa ja Koskikaran
hankinta vahvistavat Cityconia ja ennen kaikkea itse keskuksia.
Omistamalla useita kauppakeskuksia pystymme kehittämään niiden
liiketoimintoja ja vahvistamaan niiden asemaa markkinoilla entistä
tehokkaammin. Koskikeskuksen suunniteltu laajennusmahdollisuus
parantaa toteutuessaan entisestään sen asemaa ydinkeskustan
suurimpana ja kilpailukykyisimpänä kaupan yksikkönä", toteaa
Cityconin toimitusjohtaja Petri Olkinuora.

Seinäjoen Torikeskus on Etelä-Pohjanmaan suuren markkina-alueen
merkittävimpiä kauppakeskuksia. Torikeskuksen kävijämäärä vuonna
2002 oli arviolta 1,8 miljoonaa asiakasta ja sen kokonaismyynti
oli noin 16,0 miljoonaa euroa. Seinäjoen Torikeskuksen kauppahinta
on 7,0 miljoonaa euroa. Kohteen nettotuotto kauppahinnalle on
kaupantekohetkellä noin 8,6 prosenttia.

Citycon on kauppakeskusliiketoiminnan markkinajohtaja Suomessa.
Yhtiö omistaa kaupan jälkeen yhteensä 15 kauppakeskusta
pääkaupunkiseudulla ja muissa Suomen alueellisissa keskuksissa.
Kauppakeskusten arvioitu kokonaismyynti kaupan jälkeen on 721
miljoonaa euroa vuodessa ja Cityconin omistama vuokrattava pinta-
ala on yhteensä 203 000 m2.

Kauppakeskusten lisäksi Citycon omistaa 133 market- ja
myymäläkiinteistöä. Yhtiön koko kiinteistöomaisuuden tasearvo on
tehdyn kaupan jälkeen 722,8 miljoonaa euroa, josta kauppakeskusten
osuus on 58,0 prosenttia ja market- ja myymäläkiinteistöjen osuus
42,0 prosenttia.

Citycon Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora
Puhelin (09) 680 36 738 tai 0400 333 256

www.citycon.fi
Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet