CITYCON OYJ   Pörssitiedote   1.12.2021 klo 8:45

Citycon Oyj (”Citycon” tai ”Yhtiö”) on vastaanottanut 30.11.2021 seuraavan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Gazit-Globe Ltd.:n hallinnoimien osakkeiden osuus Cityconin osakkeista ja äänistä on 30.11.2021 ylittänyt viisikymmentä (50) prosenttia.

Ilmoitus liittyy Cityconin hallituksen päätökseen mitätöidä 9 500 000 Cityconin omaa osaketta, jotka Citycon hankki markkinapohjaisella käänteisellä nopeutetulla tarjousmenettelyllä hallituksen päätöksen perusteella (”Tarjousmenettely”). Cityconin hallitus päätti 25.11.2021 mitätöidä Cityconille Tarjousmenettelyllä hankitut 9 500 000 omaa osaketta. Kuten Citycon tiedotti 30.11.2021, osakkeiden mitätöinti on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 30.11.2021. Cityconin 9 500 000 osakkeen mitätöinnin seurauksena Gazit-Globe Ltd.:n omistusosuus Cityconissa on noussut 51,96 prosenttiin (87 559 016 osaketta). Arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) 11 luvun 21 §:n mukaisen poikkeuksen perusteella omistusosuuden muutoksen johtuessa yksinomaan Cityconin toimenpiteistä, tämän rajan ylittäminen ei kuitenkaan aiheuta velvollisuutta tehdä pakollinen julkinen ostotarjous ennen kuin Gazit-Globe Ltd. tai Gazit-Globe Ltd.:ssä määräysvaltaa käyttävät henkilöt hankkivat tai merkitsevät lisää Cityconin osakkeita tai muuten kasvattavat äänioikeuttaan Cityconissa.

Gazit Globe Ltd. on Norstar Holdings Inc’n määräysvallassa, jonka ylin määräysvallan käyttäjä on Chaim Katzman. Gazit-Globe Ltd.:n omistamien 87 559 016 osakkeiden lisäksi tässä ilmoituksessa on huomioitu Chaim Katzmanin omistamat 35 771 osaketta.


Cityconilla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 168 498 525.

Gazit-Globe Ltd.:n omistus toimitetun ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

Gazit-Globe Ltd.: 51,96 %

Chaim Katzmanin omistamat muut osakkeet: 0,02 %

51,96 %

0,02 %

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000369947 87 559 016 51,96 %
FI4000369947 35 771 0,02 %
YHTEENSÄ 87 594 787 51,98 %

Määräysvaltayhteisöt, joiden kautta osakkeita, äänioikeuksia ja rahoitusvälineitä hallitaan:
Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Chaim Katzman 0,02 % 0,02 %
Norstar Holdings Inc
Gazit-Globe Ltd. 51,96 % 51,96 %
YHTEENSÄ 51,98 % 51,98 %


CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 725 7573
laura.jauhiainen@citycon.com


Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitch (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Cityconin osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.citycon.com.