CITYCON OYJ   Johtohenkilöiden liiketoimet   8.5.2023 klo 16.15

Ilmoitusvelvollinen: Erik Lennhammar, kiinteistökehitysjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Citycon Oyj, LEI 549300P8N0P6KDGTJ206
Ilmoituksen luonne: ensimmäinen ilmoitus
Viitenumero: 31099/5/4

Liiketoimi
päivämäärä: 5.5.2023
kauppapaikka: Nasdaq Helsinki Ltd (XHEL)
luonne: hankinta

Instrumentti
osake (CTY1S)
ISIN: FI4000369947

Liiketoimien tiedot
volyymi: 8 017
yksikköhinta: 6,2366 euroa

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
volyymi yhteensä: 8 017
keskihinta: 6,2366 euroa

Kyseinen hankinta liittyy yhtiön pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmään ”Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2022–2024”. Lisätietoja koskien Citycon Oyj:n ehdollista osakepalkkiojärjestelmää 2022–2024 löytyy yhtiön verkkosivulta.


CITYCON OYJ


Lisätiedot:
Sakari Järvelä
Vice President, Corporate Finance and Investor Relations
Puh. +358 50 387 8180
sakari.jarvela@citycon.com