Citycon Oyj:n hallitus teki varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan 21.3.2013 seuraavat päätökset:

Chaim Katzman valittiin Citycon Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi ja Ronen Ashkenazi ja Bernd Knobloch valittiin hallituksen varapuheenjohtajiksi.

Citycon Oyj:n hallitus asetti keskuudestaan kolme valiokuntaa: tarkastus- ja hallinnointivaliokunnan, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä strategia- ja investointivaliokunnan. Aiemman nimitys- ja hallinnointivaliokunnan tehtävät jaettiin aiemmalle tarkastusvaliokunnalle, joka nimettiin tarkastus- ja hallinnointivaliokunnaksi sekä aiemmalle palkitsemisvaliokunnalle, joka nimettiin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnaksi.

Seuraavat hallituksen jäsenet valittiin hallituksen valiokuntiin:

Tarkastus- ja hallinnointivaliokunta

Ariella Zochovitzky (puheenjohtaja)

Bernd Knobloch

Kirsi Komi

Karine Ohana

Per-Anders Ovin

Yuval Yanai

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Chaim Katzman (puheenjohtaja)

Kirsi Komi

Claes Ottosson

Ariella Zochovitzky

Yuval Yanai

Strategia- ja investointivaliokunta

Ronen Ashkenazi (puheenjohtaja)

Bernd Knobloch

Karine Ohana

Claes Ottosson

Per-Anders Ovin

Jorma Sonninen


Helsinki 21.3.2013


CITYCON OYJ

Hallitus

Lisätiedot:

Marcel Kokkeel, toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760

marcel.kokkeel@citycon.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi