CITYCON OYJ   Pörssitiedote   12.1.2022 klo 15.55

Citycon Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää uuden yhtiön toimitusjohtaja F. Scott Ballille suunnatun optio-ohjelman. Tarkoitus on yhdistää yhtiön omistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa toimitusjohtaja yhtiöön ja tarjota hänelle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä.

Optio-oikeuksia annetaan yhteensä 2 111 111 kappaletta ja ne annetaan vastikkeetta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään enintään 2 111 111 yhtiön uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksista 527 778 kappaletta on merkitty tunnuksella 2022A, 527 778 kappaletta on merkitty tunnuksella 2022B, 527 778 kappaletta on merkitty tunnuksella 2022C ja 527 777 kappaletta on merkitty tunnuksella 2022D.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden määrä vastaa tiedotteen päivämäärällä korkeintaan 1,24 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä mahdollisen osakkeiden merkinnän jälkeen, jos optioilla merkitään uusia osakkeita.

Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta on 7,38 euroa osakkeelta. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.

Osakkeiden merkintäaika on

  • Optio-oikeuksilla 2022A, 31.1.2022-31.12.2025
  • Optio-oikeuksilla 2022B, 31.1.2023-31.12.2025
  • Optio-oikeuksilla 2022C, 31.1.2024-31.12.2025
  • Optio-oikeuksilla 2022D, 31.1.2025-31.12.2025.


Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on noin 0,436 euroa ja optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on yhteensä noin 920 000 euroa. Optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes –mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 7,075 euroa, osakkeen merkintähinta 7,38 euroa, riskitön korko 0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika noin 4 vuotta, osinkotuotto 7,1 % ja volatiliteetti 23,9 %.

Hallitus päätti optio-ohjelmasta varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2021 antaman valtuutuksen perusteella. Optio-oikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

CITYCON OYJ

Lisätiedot:
Laura Jauhiainen
Strategia- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 725 7573
laura.jauhiainen@citycon.com


Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,5 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa3), Fitch (BBB-) ja Standard & Poor's:lta (BBB-). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.

www.citycon.com.


Liite: Optio-ohjelman 2022 ehdot