Citycon Oyj:n omien osakkeiden luovutus kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamiseksi

Pörssitiedotteet - 23.3.2018

CITYCON OYJ   Pörssitiedote   23.3.2018 klo 15.30

Citycon Oyj on 23.3.2018 luovuttanut suunnatulla osakeannilla 7 500 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta yhdelle yhtiön avainhenkilölle sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella ansaittujen palkkioiden maksamiseksi järjestelmän ehtojen mukaisesti.

Citycon Oyj:n hallitus päätti 12.7.2017 yhteensä enintään 2.500.000 yhtiön oman osakkeen ostamisesta ja luovuttamisesta useassa erässä vuosina 2017–2020 yhtiön osakepalkkiojärjestelmän 2015 ja sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella ansaittujen palkkioiden maksamiseksi.

Osakkeiden luovuttaminen perustuu Citycon Oyj:n yhtiökokouksen 20.3.2018 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Osakkeiden luovutus ja rekisteröinti vastaanottajan arvo-osuustilille tapahtui 23.3.2018, minkä jälkeen osakkeet oikeuttavat haltijansa osinkoon ja muihin osakkeenomistajan oikeuksiin.

Lisätietoja koskien Citycon Oyj:n sitouttavaa osakepalkkiojärjestelmää 2015 löytyy yhtiön palkitsemisraportista ja palkitseminen-verkkosivulta.

Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita.

Espoo, 23.3.2018


CITYCON OYJ


Lisätietoja:
Mikko Pohjala
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 040 838 0709
mikko.pohjala@citycon.com

Citycon Oyj (Nasdaq Helsinki: CTY1S) on päivittäistavaravetoisten, kaupungeissa sijaitsevien kauppakeskusten johtava omistaja, kehittäjä ja hallinnoija Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 5 miljardia euroa ja sen osakkeiden markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Lisätietoa Cityconista:
www.citycon.fi

Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Moody's:lta (Baa1) ja Standard & Poor's:lta (BBB). Citycon Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinkiin.