marraskuussa merkitty 151 587 uutta Citycon Oyj:n osaketta. Osakkeet
on tänään merkitty kaupparekisteriin ja ne ovat julkisen
kaupankäynnin kohteena OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä yhdessä
yhtiön muiden osakkeiden kanssa 14.12.2007 alkaen.

Osakkeet merkittiin 2,3432 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.
Kullakin osakkeella on yksi ääni. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
tilikaudelta 2007. Muut osakasoikeudet ovat astuneet voimaan tänään.

Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 220 981 211.
Osakkeiden merkintähinta kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon, joten yhtiön osakepääoma ei muuttunut. Yhtiön rekisteröity
osakepääoma on 259 570 510,20 euroa.

Optio-ohjelmaan 2004 liittyvillä, ulkona olevilla A-optio-oikeuksilla
voidaan lokakuussa muuttuneiden optioehtojen mukaan merkitä vielä
853 474 uutta osaketta. Osakkeiden merkintäaika päättyy 31.3.2009.

Helsinki 13.12.2007

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi