merkittiin joulukuussa 606 uutta Citycon Oyj:n osaketta. Osakkeet on
tänään merkitty kaupparekisteriin ja ne ovat julkisen kaupankäynnin
kohteena OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä yhdessä yhtiön muiden
osakkeiden kanssa 19.2.2008 alkaen.

Osakkeet merkittiin 2,3432 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.
Kullakin osakkeella on yksi ääni. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
tilikaudelta 2007. Muut osakasoikeudet ovat astuneet voimaan tänään.

Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 220 981 817.
Osakkeiden merkintähinta kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon, joten yhtiön osakepääoma ei muuttunut. Yhtiön rekisteröity
osakepääoma on 259 570 510,20 euroa.

Optio-ohjelmaan 2004 liittyvillä, ulkona olevilla A-optio-oikeuksilla
voidaan merkitä vielä 852 868 uutta osaketta. Osakkeiden merkintäaika
päättyy 31.3.2009.

Helsinki 18.2.2008

CITYCON OYJ
Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi