Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla on
merkitty 353 201 uutta Citycon Oyj:n osaketta. Osakkeet on tänään
merkitty kaupparekisteriin ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena
Helsingin Pörssissä yhdessä yhtiön muiden osakkeiden kanssa 12.9.2007
alkaen. Uudet osakkeet oikeuttavat osallistumaan Cityconin eilen
julkistamaan merkintäetuoikeusantiin.

Osakkeet merkittiin 1,35 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.
Kullakin osakkeella on yksi ääni. Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
tilikaudelta 2007. Muut osakasoikeudet ovat astuneet voimaan tänään.

Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 193 163 472.
Osakkeiden merkintähinta kirjattiin sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon, joten yhtiön osakepääoma ei muuttunut. Yhtiön rekisteröity
osakepääoma on 259 570 510,20 euroa.

Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-oikeuksilla voidaan
merkitä vielä 259 876 uutta osaketta Cityconin tytäryhtiön
Veniamo-Invest Oy:n hallussa olevat optio-oikeudet huomioon ottaen.
Koska Veniamo-Invest Oy:llä ei kuitenkaan ole oikeutta merkitä
emoyhtiönsä osakkeita, voidaan jäljellä olevilla vuoden 1999
optio-oikeuksilla merkitä käytännössä enintään 71 386 uutta osaketta.

Osakkeiden merkintäaika vuoden 1999 optio-oikeuksilla päättyy
30.9.2007. Koska osakkeet on maksettava merkittäessä, merkintäaika
päättyy käytännössä jo 28.9.2007, sillä syyskuun kaksi viimeistä
päivää eivät ole pankkipäiviä. Kaupankäynti Cityconin 1999
A/B/C-optio-oikeuksilla (CTY1SEW199) Helsingin Pörssissä päättyy
pörssin sääntöjen mukaan 24.9.2007.

Helsinki 11.9.2007

CITYCON OYJ

Petri Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora, puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.citycon.fi

This press release has not been prepared for the purpose of an offer
of, solicitation of an offer, or any similar acts to buy or subscribe
for, securities of the issuer, and, in particular, does not
constitute an offer or a solicitation of an offer for securities of
the issuer in or to residents of the United States, Canada, Japan, or
Australia.