Citycon Q2: Vakaa tulos alempien rahoituskustannusten tukemana


VUODEN 2015 TOINEN VUOSINELJÄNNES

- Liikevaihto laski 60,2 miljoonaan euroon (Q2/2014: 61,9 milj. euroa), johtuen lähinnä ydinliiketoimintaan kuulumattomien kohteiden myynneistä, käynnissä olevista kehityshankkeista (mm. Ison Omenan laajennushanke) sekä heikommasta Ruotsin kruunusta. Tämä vaikutti myös nettovuokratuottoihin, jotka olivat 42,6 miljoonaa euroa (43,6 milj. euroa).

- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvoi 5,6 miljoonaa euroa eli 23,1 % 30,0 miljoonaan euroon erityisesti alhaisempien operatiivisten rahoituskulujen ansiosta, joita laskivat taseen vahvistaminen viime vuonna ja lainojen jälleenrahoitus. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,051 euroa (0,053 euroa).

- Tulos/osake oli 0,06 euroa (0,03 euroa). Kasvu oli seurausta lähinnä alhaisemmista nettorahoituskuluista, jotka laskivat 20,8 miljoona euroa eli 74,4 % johtuen lähinnä pienemmästä velan määrästä, heikentyneestä Ruotsin kruunusta ja alhaisemmasta keskikorosta.


- Yhtiö täsmentää ohjeistustaan koskien operatiivista liikevoittoa ja operatiivista tulosta kattamaan Sektor yrityskaupan vaikutuksen.

  


TAMMIKUU – KESÄKUU 2015

- Liikevaihto laski 120,3 miljoonaan euroon (Q1–Q2/2014: 123,2 milj. euroa) johtuen lähinnä divestoinneista, käynnissä olevista kehityshankkeista ja heikommasta Ruotsin kruunusta.

- Nettovuokratuotot laskivat 1,3 miljoonaa euroa eli 1,6 % ja olivat 82,3 miljoonaa euroa (83,6 milj. euroa), johtuen lähinnä edellä esitetyistä syistä. Vertailukelpoisten kohteiden nettovuokratuotto kasvoi 1,1 miljoonaa euroa eli 1,6 % ilman valuuttakurssien muutosta.

- Operatiivinen tulos (EPRA Earnings) kasvoi 11,5 miljoonaa euroa eli 25,1 % lähinnä matalampien operatiivisten rahoituskulujen ansiosta. Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic) oli 0,097 euroa (0,102 euroa).

- Tulos/osake oli 0,10 euroa (0,09 euroa). Nousu johtui pääasiassa alhaisemmista rahoituskuluista, jotka laskivat 25,3 miljoonaa euroa.

- Liiketoiminnan nettorahavirta/osake oli 0,06 euroon (0,06 euroa).

  


AVAINLUVUT   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


   IFRS:n mukaiset tunnusluvut

    

   Q2/2015

   Q2/2014

   %1)

   Q1-Q2/2015

   Q1-Q2/2014

   % 1)

   2014

   Liikevaihto

   Me

   60,2

   61,9

   -2,7

   120,3

   123,2

   -2,3

   245,3

   Nettovuokratuotto

   Me

   42,6

   43,6

   -2,3

   82,3

   83,6

   -1,6

   169,4

   Katsauskauden voitto/tappio emoyhtiön omistajille

   Me

   35,1

   12,3

   185,2

   62,1

   40,9

   51,7

   84,5

   Tulos/osake

   EUR

   0,06

   0,03

   117,1

   0,10

   0,09

   15,5

   0,16

   Liiketoiminnan nettorahavirta/osake

   EUR

   0,01

   0,00

   291,9

   0,06

   0,06

   -6,8

   0,13

   Sijoituskiinteistöjen käypä arvo

   Me

   2 819,6

   2 741,5

   2,9

   2 819,6

   2 741,5

   2,9

   2 769,1

   Luototusaste (LTV)

   %

   41,5

   39,9

   3,9

   41,5

   39,9

   3,9

   38,6

   EPRA:n mukaiset tunnusluvut

    

    

    

    

    

    

    

    

   Operatiivinen liikevoitto (EPRA Operating profit)

   Me

   37,6

   38,8

   -3,2

   72,5

   74,3

   -2,5

   149,8

   Operatiivinen tulos (EPRA Earnings)

   Me

   30,0

   24,3

   23,1

   57,5

   45,9

   25,1

   99,7

   Operatiivinen tulos/osake (EPRA EPS, basic)

   EUR

   0,051

   0,053

   -4,4

   0,097

   0,102

   -4,8

   0,191

   Nettovarallisuus/osake (EPRA NAV per share)

   EUR

   2,99

   3,00

   -0,5

   2,99

   3,00

   -0,5

   3,01


1) Muutos-% on laskettu tarkoista luvuista ja viittaa vuosien 2015 ja 2014 väliseen muutokseen.TOIMITUSJOHTAJA, MARCEL KOKKEEL:

Cityconin taloudellinen tulos vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla oli vakaa. Tulosta tukivat positiivinen vertailukelpoinen tulos, jatkuva keskittyminen kustannusten hallintaan ja keskimääräisten lainakulujen pieneneminen. Suomen heikon talouskasvun jatkumista ja vaisua vähittäiskauppaa tasapainotti terve talouskasvu Ruotsissa.   


Neljänneksen aikana julkistimme Cityconin historian suurimman yrityskaupan, Sektor Gruppenin oston. Norjan markkinoille tulo täydentää strategisesti asemaamme Pohjoismaissa ja luo tasapainoisen portfolion toimintamaissamme. Kauppa tekee meistä Pohjoismaiden suurimman listatun kiinteistöyhtiön. Uskomme, että Citycon hyötyy suuremmasta mittakaavasta ja paremmasta näkyvyydestä ja saavuttaa synergiaetuja laajemman toimintansa ansiosta. Yrityskaupan rahoittamiseksi käynnistimme kesäkuussa noin 600 miljoonan euron merkintäoikeusannin. Myös jatkossa strategiamme on säilyttää vahva rahoitusprofiili, tavoitteena 40–45 %:n luototusaste (Loan to Value, LTV). 


Neljänneksen aikana myös kehityshankkeitamme jatkettiin täyttä vauhtia. Toukokuussa avasimme IsoKristiinan ensimmäisen vaiheen, ja tällä hetkellä esivuokrattuna on 90 % ennen kauppakeskuksen varsinaista avaamista, joka tapahtuu lokakuussa. Göteborgissa sijaitsevan Mölndal Gallerian esivuokraus on edennyt vahvasti: yli 50 % tiloista on vuokrattu ja ankkurivuokralaisprofiili on hyvä. Rakentaminen alkaa kesän jälkeen. Kesäkuussa Citycon ilmoitti myyvänsä kolme ydinliiketoimintaan kuulumatonta kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu kauppahinta on noin 70 miljoonaa euroa. Pääoman kierrätyksen jatkaminen on yksi johdon painopistealueita.


SEKTOR GRUPPENIN HANKINTA – CITYCONISTA TULEE POHJOISMAIDEN SUURIN LISTATTU KAUPPAKESKUSYHTIÖ

Citycon tiedotti 25.5.2015, että se on allekirjoittanut sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n (Sektor) koko osakekannan ostamisesta noin 1467 miljoonan euron velattomalla hinnalla. Käteiskauppahinta on noin 540 miljoonaa euroa. Yrityskauppa toteutui 14.7. ja siten Q2/2015 taloudelliset numerot eivät sisällä kaupan vaikutusta.

Sektor on Norjan toiseksi suurin kauppakeskusten omistaja, johtaja ja kehittäjä. Sektorin kiinteistöomaisuus koostuu yhteensä 34 kauppakeskuksesta, joista 20 on kokonaan omistettuja tai enemmistöomisteisia, neljä on vähemmistöomisteisia, kaksi on vuokrattuja ja kahdeksan muiden omistajien puolesta hallinnoituja kauppakeskuksia.


Citycon rahoittaa yrityskaupan kesä-heinäkuussa toteutetulla noin 600 miljoonan euron merkintäoikeusannilla ja pankeilta saadulla 400 miljoonan euron väliaikaisrahoituksella. Lisäksi Sektorin nykyiset noin 671 miljoonan euron pankkirahoitusfasiliteetit pysyvät voimassa. Lisätietoa merkintäoikeusannista löytyy osioista ”Osakkeet, osakepääoma ja osakkeenomistajat” ja ”Katsauskauden jälkeiset tapahtumat”.


Yrityskauppa vahvistaa Cityconin asemaa Pohjoismaiden suurimpana kauppakeskuksiin keskittyneenä listayhtiönä bruttoarvolla (Gross Asset Value, GAV) laskettuna ja Manner-Euroopan kolmanneksi suurimpana listattuna kauppakeskustoimijana. Cityconin toiminta kattaa yrityskaupan myötä kaikki Pohjoismaat ja kasvattaa samalla bruttoarvoaan lähes 50 %:lla 3,4 miljardista eurosta 4,9 miljardiin euroon. 


Yrityskaupan jälkeen Citycon omistaa 55 kauppakeskusta Pohjoismaissa ja Virossa sekä kasvattaa vuosittaista kokonaiskävijämääräänsä noin 150 miljoonasta yli 200 miljoonaan.

 


TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS

Talousnäkymät Cityconin toimintamaissa pysyttelivät lähes muuttumattomina vuoden 2015 toisen vuosineljänneksen aikana. Makrotaloudellinen ympäristö Ruotsissa, Virossa ja Tanskassa pysyi vahvana, kun taas Suomessa taloudellinen epävarmuus jatkui.

Vuonna 2015 Euroopan komissio ennustaa euroalueen BKT:n kasvun saavuttavan 1,5 %. Kasvu yltää Ruotsissa (2,5 %), Virossa (2,3 %) ja Tanskassa (1,8 %) alueen keskiarvon yläpuolelle. Suomessa BKT:n kasvun ennustetaan kuitenkin pysyttelevän vaatimattomalla tasolla (0,3 %) neljättä vuotta peräkkäin. Suomessa BKT:n kasvu riippuu sekä maan vientimarkkinoiden elpymisestä että kotimaisen kysynnän kasvusta.

Kuluttajien luottamus oman taloutensa kehitykseen on katsauskauden aikana pysynyt vakaana Cityconin toimintamaissa. Pohjoismaissa kuluttajien luottamus on pysytellyt positiivisena, kun taas Virossa kuluttajien luottamus jäi niukasti negatiiviseksi. Koko euroalueella kuluttajien luottamus on kuitenkin edelleen keskimäärin negatiivisella tasolla. (Lähde: Eurostat) Kuluttajahinnat ovat pysytelleet lähes muuttumattomina edellisvuoteen nähden kaikissa Cityconin toimintamaissa sekä koko euroalueella. (Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Sweden/Estonia/Denmark) Työttömyys on euroalueen keskiarvoa (11,1 %) huomattavasti matalampi kaikissa Cityconin toimintamaissa. (Lähde: Eurostat)

Vähittäiskaupan myynnin kasvu oli tammi-toukokuun aikana vahvaa Virossa (8,0 %) ja Ruotsissa (4,5 %), niukasti positiivista Tanskassa (0,4 %), mutta negatiivista Suomessa (-1,6 %). (Lähteet: Tilastokeskus, Statistics Sweden/Estonia/Denmark) 


Parhaiden kauppakeskusten vuokrat verrattuna edeltävään neljännekseen säilyivät Suomessa muuttumattomina, mutta laskivat hieman suhteessa vuoden takaiseen tilanteeseen. Vähittäiskaupan myynnin heikko ennuste rajoittaa vuokrien nousupotentiaalia ja ennusteiden mukaan parhaiden kohteiden vuokrat laskevat hieman vuonna 2015. Ruotsissa parhaiden kauppakeskusten vuokrat nousivat 2-3 % verrattuna vuodentakaiseen ja myös tulevan vuoden kasvun ennustetaan olevan vastaavalla tasolla.  Virossa parhaiden kohteiden vuokrat ovat pysyneet melko muuttumattomina viimeisten vuosineljännesten ajan ja vuokrien ennustetaan pysyvän muuttumattomina vuonna 2015. Tästä huolimatta voimistunut kilpailu on asettanut vuokrille laskupaineita, ja pitkienkin sopimusten uusiminen nykyisellä vuokratasolla on vaikeaa. (Lähde: JLL)  


Suomessa investointimarkkinan aktiivisuuden kasvu vuoden 2014 aikana jatkui myös vuoden 2015 toisella neljänneksellä, ja kokonaisuudessaan vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon transaktiovolyymi oli korkein sitten finanssikriisin. Parhaiden kohteiden kysyntä on edelleen vahvaa ja sijoituskysyntä on selvästi laajenemassa myös parhaiden kohteiden ulkopuolelle, mitä etenkin uusien rahastojen perustaminen ja kansainvälisten sijoittajien paluu ovat vauhdittaneet. Voimakkaasta sijoituskysynnästä johtuen parhaiden kauppakeskuskohteiden tuottovaateen uskotaan laskevan hieman vuoden 2015 aikana. Ruotsissa vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla liikekiinteistöjen transaktiovolyymi oli noin 11 miljardia Ruotsin kruunua. Parhaiden kauppakeskusten tuottovaateet ovat laskeneet viimeisen yhdeksän kuukauden aikana noin 4,75 %:n tasolle vahvan kysynnän, vähäisen tarjonnan sekä alhaisena pysyneen korkotason vuoksi. Virossa kiinteistösijoitusmarkkinan aktiivisuus oli vuoden toisella neljänneksellä hieman ensimmäistä neljännestä alhaisemmalla tasolla. Viime vuosineljännesten aikana matalien korko-odotusten vuoksi hieman laskeneiden parhaiden kohteiden tuottovaateiden ennustetaan pysyvän vuoden 2015 toisen puolikkaan aikana jokseenkin muuttumattomina, noin 6,7-7,0 %:n tasolla. (Lähde: JLL)


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Citycon julkisti norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektorin koko osakekannan ostoa koskevan yrityskaupan toteutumisen 14.7.2015. Cityconin maksama velaton kokonaiskauppahinta Sektorin koko osakekannasta oli 1 467 miljoonaa euroa. Noin 540 miljoonan euron käteiskauppahinta maksettiin yrityskaupan toteutumisen yhteydessä.


Kaupan toteutumisen yhteydessä yhtiö ilmoitti, että Eirik Thrygg on nimitetty Citycon Oyj:n kehitysjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa tehtävässään välittömästi.


Citycon rahoitti osan yrityskaupasta noin 600 miljoonan euron merkintäoikeusannilla. 7.7.2015 päättyneessä merkintäoikeusannissa merkittiin kaikki tarjotut 296 664 209 osaketta. Gazit-Globe Ltd. ja CPPIBE merkitsivät merkintäsitoumustensa nojalla osakkeita seuraavasti: Gazit-Globe Ltd. merkitsi 127 068 487 osaketta ja CPPIBE merkitsi 44 499 631 osaketta vastaten noin 57,8 % tarjotuista osakkeista. Merkityt osakkeet vastaavat noin 33,3 % kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä merkintäoikeusannin jälkeen.  Uudet osakkeet merkittiin kaupparekisteriin ja kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi NASDAQ OMX Helsingissä 14.7.2015. Merkintähinta kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintäoikeusannin johdosta yhtiön liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on 889 992 628 osaketta 14.7.2015 alkaen.

Yhtiö ilmoitti 14.7. allekirjoittaneensa sopimuksen Uumajassa sijaitsevan ydinliiketoimintaan kuulumattoman kauppakeskuksen, Strömpilenin, myynnistä noin 39 miljoonalla eurolla. Myyntihinta on jonkin verran alle kohteen IFRS Q2 käyvän arvon.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö täsmensi Q1/2015 osavuosikatsauksessa antamaansa ohjeistusta 13.7.2015 osakekohtaisen operatiivisen tuloksen (EPRA EPS (basic)) osalta heijastamaan yhdistettyä Cityconin ja Sektorin kiinteistökantaa ja heinäkuussa loppuun saatetun merkintäoikeusannin seurauksena kasvanutta yhtiön osakemäärää. Muilta osin Q1/2015 osavuosikatsauksessa antama ohjeistus on säilynyt muuttumattomana ottamatta huomioon 14.7.2015 toteutettua Sektor yrityskauppaa. Citycon täsmentää nyt ohjeistustaan koskien operatiivista liikevoittoa ja operatiivista tulosta kattamaan myös Sektor yrityskaupan vaikutuksen.  


Yhtiö odottaa vuonna 2015 osakekohtaisen operatiivisen tuloksensa (EPRA EPS, basic)) olevan 0,155–0,175 euroa (Q1/2015: 0,175–0,195). Lisäksi Citycon odottaa operatiivisen liikevoittonsa (EPRA Operating profit) muuttuvan 17–32 miljoonalla eurolla (Q1/2015: -8–0) ja operatiivisen tuloksensa (EPRA Earnings) muuttuvan 17–32 miljoonalla eurolla (Q1/2015: 6–14) edellisvuodesta. 


Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vallitsevaan inflaatioon ja euro-kruunu-valuuttakurssitasoon sekä nykyisiin korkotasoihin. Tilat, jotka eivät ole vuokralla suunnitteilla tai käynnissä olevien kehityshankkeiden vuoksi, vähentävät nettovuokratuottoja vuoden aikana.


Helsinki, 14. heinäkuuta 2015

Citycon Oyj

Hallitus

  


Lisätiedot:

Marcel Kokkeel

Toimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4521 tai 040 154 6760


marcel.kokkeel@citycon.com


 


Eero Sihvonen

Talous- ja varatoimitusjohtaja

Puhelin 020 766 4459 tai 050 557 9137


eero.sihvonen@citycon.com


  

Citycon omistaa, kehittää ja johtaa kaupunkien keskustoissa sijaitsevia päivittäistavaravetoisia kauppakeskuksia Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiön hallinnoiman kiinteistöomaisuuden arvo on yhteensä noin 5 miljardia euroa ja yhtiön markkina-arvo on noin 2 miljardia euroa. Citycon on markkinajohtaja Suomessa ja Virossa, se on markkinajohtajien joukossa Norjassa ja Ruotsissa ja sillä on jalansija Tanskan markkinoilla.


Cityconilla on investointitason luottoluokitukset Standard & Poor's:lta (BBB) ja Moody's:lta (Baa2). Citycon Oyj:n osake on listattu NASDAQ Helsinkiin.