Citycon Oyj   Osavuosikatsaus   1.11.2023 klo 21.00

Yhteenveto Cityconin tuloksesta:

TALOUDELLISET JA OPERATIIVISET TUNNUSLUVUT

Vertailukelpoiset nettovuokratuotot

Ei sisällä myytyjä tai hankittuja kohteita taikka kehityshankkeita eikä suljettuja kohteita (Torvbyen).

 • Vertailukelpoiset nettovuokratuotot (vertailukelpoisin valuuttakurssein) kasvoivat Q1-Q3/2023 aikana 6,9%.
  • Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 7,0 % edellisvuoteen verrattuna.

Vuoden 2022 toinen vuosineljännes sisälsi useita kertaluontoisia positiivisia eriä, jotka osaltaan vaikeuttavat vuosien välistä vertailua. Poissulkien nämä kertaerät:

 • Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat (vertailukelpoisin valuuttakurssein) 7,6 % Q1-Q3/2023 aikana.

Nykyisen portfolion nettovuokratuottojen kasvu

Ei sisällä neljää vuonna 2022 Norjassa myytyä kohdetta.

 • Nykyisen portfolion nettovuokratuotot (vertailukelpoisin valuuttakurssein) kasvoivat Q1-Q3/2023 aikana 5,3 %.
  • Nykyisen portfolion nettovuokratuotot (vertailukelpoisin valuuttakurssein) kasvoivat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 4,9 % edellisvuoteen verrattuna.

Yllä mainittujen positiivisten kertaerien lisäksi Q1-Q3/2023 vuokratuottoihin vaikutti Torvbyen-keskuksen sulkeminen. Poissulkemalla näiden vaikutus:

 • Nykyisen portfolion nettovuokratuotot (vertailukelpoisin valuuttakurssein) kasvoivat Q1-Q3/2023 aikana 7,6 %.

Valuuttakurssien vaikutus kokonaisnettovuokratuottoihin Q1-Q3/2023 aikana oli -8,8 miljoonaa euroa.

Tunnusluvut

 • Vertailukelpoiset myynnit kasvoivat Q1-Q3/2023 aikana 4,1 %;
  • 9,3 % yli vuoden Q1-Q3/2019 vastaavan ajankohdan tason (ennen pandemiaa)
 • Vertailukelpoiset kävijämäärät kasvoivat +1,9 % Q1-Q3/2023 aikana.
 • Liiketilojen vuokrausaste 95,6 %
  • +0,1 %-yksikköä korkeampi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna
  • +0,7 %-yksikön nousu edellisvuoteen verrattuna (Q3/2022)
 • Vuokranmaksuaste 98 % vuoden kolmannella vuosineljänneksellä
  • Q2/2023 vuokranmaksuaste nousi 98 %:iin (aiemmin 97 %)
 • Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla keskivuokra nousi Q1-Q3/2023 aikana 1,4 euroa 23,8 euroon per neliömetri.
 • Uusittujen ja uudelleenvuokrattujen vuokrasopimusten vuokranmuutos oli 0,9 % (Q1-Q3/2023)
 • Vuokran osuus vertailukelpoisien keskusten vuokralaisten liikevaihdosta 9,4 % (Q3/2023)

TASE

Velkojen hallinnointi

 • Huhtikuussa korvattiin ja laajennettiin silloinen luottosopimus uudella 650 miljoonan euron luottosopimuksella, joka sisälsi 250 miljoonan euron määräaikaislainan.
 • Citycon on kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana ostanut takaisin joukkovelkakirja- ja hybridilainojaan yhteensä noin 236 miljoonan euron nimellisarvoa vastaavalla määrällä ja käyttänyt ostoihin yhteensä noin 212 miljoonaa euroa.
 • Citycon päivitti 400 miljoonan euron yritystodistusohjelmansa vihreäksi, ja laski liikkeelle ensimmäisen vihreän yritystodistuksensa.
  • kyseessä on ensimmäinen Suomessa liikkeeseen laskettu vihreä yritystodistus.
 • Pitkälle edenneet neuvottelut käynnissä noin 90 miljoonan euron vakuudellisesta määräaikaislainasta

Kiinteistöjen käyvät arvot

 • Q1-Q3/2023 sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos oli -5,7 miljoonaa euroa.
 • Q1-Q3/2023 aikana sijoituskiinteistöjen tasearvo pieneni 49,7 miljoonalla eurolla (-1,2%) johtuen pääasiassa valuuttakurssimuutoksista.
  • Vertailukelpoisin valuuttakurssein sijoituskiinteistöjen tasearvo kasvoi 52,1 miljoonalla eurolla (+1,3%).

AVAINLUVUT

Nykyisen portfolion avainluvut 1)
Q3/2023 Q3/2022 % Vertailukelpoinen
Q3/2022
Vertailukelpoinen
muutos % 4)
Nettovuokratuotto Me 48.4 48.8 -1.0 % 46.1 4.9 %
Operatiivinen liikevoitto
(Direct operating profit) 2)
Me 42.7 41.9 1.9 % 39.5 8.1 %
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos
(EPRA Earnings)
Me 29.0 28.0 3.6 % 26.0 11.6 %
Oikaistu operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA Earnings) 3)
Me 21.8 20.4 7.3 % 18.3 19.1 %
Operatiivinen tulos/osake
(EPRA EPS, basic)
EUR 0.173 0.167 3.6 % 0.155 11.6 %
Oikaistu operatiivinen tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS, basic) 3)
EUR 0.130 0.121 7.3 % 0.109 19.1 %
Q1-Q3
/2023
Q1-Q3
/2022
% Vertailukelpoinen
Q1-Q3/2022
Vertailukelpoinen
 muutos %4)
Q1-Q4/2022
Nettovuokratuotto Me 145.1 145.9 -0.5 % 137.8 5.3 % 195.1
Operatiivinen liikevoitto
(Direct operating profit) 2)
Me 123.2 123.8 -0.5 % 116.7 5.6 % 166.2
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 2)
Operatiivinen tulos
(EPRA Earnings)
Me 81.0 83.8 -3.4 % 78.3 3.3 % 113.6
Oikaistu operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA Earnings) 3)
Me 59.2 60.9 -2.9 % 55.5 6.6 % 83.1
Operatiivinen tulos/osake
(EPRA EPS, basic)
EUR 0.482 0.499 -3.4 % 0.466 3.3 % 0.676
Oikaistu operatiivinen tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS, basic) 3)
EUR 0.352 0.363 -2.9 % 0.330 6.6 % 0.495

1) Nykyisen portfolion avainluvut sisältävät vain 30.9.2023 konsernitaseessa olleista sijoituskiinteistöistä syntyneet tuotot ja kulut. Portfolio on sama raportointikaudella ja vertailukaudella, jonka vuoksi luvut ovat vertailukelpoisia. Nykyiseen portfolioon sisältyy 31.3.2022 avattu Lippulaiva.
2) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
3) Tunnusluku sisältää hybridilainan korot ja jaksotetut palkkiot.
4) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
 

Citycon-konserni avainluvut 1) Q3/2023 Q3/2022 % Vertailu--kelpoinen
Q3/2022
Vertailu-kelpoinen
 muutos % 2)
Nettovuokratuotto Me 48.4 50.6 -4.4 % 47.7 1.4 %
Vertailukelpoisten
nettovuokratuottojen kehitys
% 7.0 % 3.4 % - - -
Operatiivinen liikevoitto
(Direct operating profit) 3)
Me 42.7 43.7 -2.2 % 41.1 4.0 %
IFRS tulos/osake 4) EUR -0.32 0.09 - 0.07 -
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 3990.3 4094.3 -2.5 % - -
Luototusaste (LTV) 3) % 43.9 41.7 5.3 % - -
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 3)
Operatiivinen tulos
(EPRA Earnings)
Me 29.1 29.8 -2.6 % 27.6 5.3 %
Oikaistu operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA Earnings) 5)
Me 21.8 22.1 -1.3 % 19.9 9.7 %
Operatiivinen tulos/osake
(EPRA EPS, basic)
EUR 0.173 0.177 -2.6 % 0.164 5.3 %
Oikaistu operatiivinen tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS, basic) 5)
EUR 0.130 0.132 -1.3 % 0.118 9.7 %
Nettovarallisuus/osake
(EPRA NRV per share) 6)
EUR 10.43 11.68 -10.7 % - -
Q1-Q3
/2023
Q1-Q3
/2022
% Vertailu--kelpoinen
Q1-Q3/2022
Vertailu-kelpoinen
muutos % 2)
Q1-Q4/2022
Nettovuokratuotto Me 145.1 152.4 -4.8 % 143.6 1.0 % 203.6
Vertailukelpoisten
nettovuokratuottojen kehitys
% 6.9 % 5.2 % - - - 6.6 %
Operatiivinen liikevoitto
(Direct operating profit) 3)
Me 123.1 130.1 -5.4 % 122.3 0.7 % 175.2
IFRS tulos/osake 4) EUR 0.18 0.35 -48.7 % 0.32 -44.0 % -0.15
Sijoituskiinteistöjen käypä arvo Me 3990.3 4094.3 -2.5 % - - 4040.1
Luototusaste (LTV) 3) % 43.9 41.7 5.3 % - - 41.4
EPRA:n mukaiset tunnusluvut 3)
Operatiivinen tulos
(EPRA Earnings)
Me 80.9 90.1 -10.2 % 84.0 -3.7 % 122.6
Oikaistu operatiivinen tulos
(Adjusted EPRA Earnings) 5)
Me 59.1 67.3 -12.1 % 61.2 -3.3 % 92.1
Operatiivinen tulos/osake
(EPRA EPS, basic)
EUR 0.482 0.536 -10.2 % 0.500 -3.7 % 0.730
Oikaistu operatiivinen tulos/osake
(Adjusted EPRA EPS, basic) 5)
EUR 0.352 0.400 -12.1 % 0.364 -3.3 % 0.548
Nettovarallisuus/osake
(EPRA NRV per share) 6)
EUR 10.43 11.68 -10.7 % - - 11.01

1) Luvut sisältävät neljän kauppakeskuksen divestoinnin edellisen vuoden aikana.
2) Muutos edeltävästä vuodesta (vertailukelpoisin kurssein). Muutosprosentti on laskettu tarkoista luvuista.
3) Citycon esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja on esitetty liitetietojen laadinta- ja laskentaperiaatteissa.
4) Tunnusluku sisältää hybridilainan korot, jaksotetut palkkiot sekä voitot ja kulut hybridilainan takaisinmaksusta.
5) Tunnusluku sisältää hybridilainan korot ja jaksotetut palkkiot.
6)  Valuuttakurssien kehitys heikensi EPRA NRV per osake -tunnuslukua -0,35 euroa.TOIMITUSJOHTAJA, F. SCOTT BALL:

Liiketoimintamme tunnuslukujen kehitys jatkui vahvana. Vertailukelpoiset vuokralaisten myynnit kasvoivat Q1-Q3 aikana 4,1 % edellisvuoteen verrattuna ja 9,3 % pandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019 verrattuna. Myös vertailukelpoiset kävijämäärät kasvoivat 1,9 % edellisvuoteen verrattuna. Liiketilojen vuokrausaste oli 95,6 % eli edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna nousua oli 0,7 prosenttiyksikköä. Samanaikaisesti vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettu keskimääräinen neliövuokra kasvoi vuoden 2023 aikana 1,4 euroa (5,9 %) 23,8 euroon neliömetriltä. Hyödymme edelleen siitä, että vuokralaisten vuokran osuus heidän myynneistään on vain 9,4 %, mikä yhdistettynä vuokralaisten myyntien kasvuun sekä kasvaviin kävijämääriin mahdollistaa vuokrien ja ylläpitokustannusten kestävän nostamisen erityisesti, kun myyntien kasvu jatkuu inflaation mukaisesti. Kolmannen vuosineljänneksen korkea vuokranmaksuaste, 98 %, ja toisen vuosineljänneksen vuokranmaksuasteen nousu 98 %:iin osoittavat vuokralaisten myyntien kasvavan inflaation mukana. Edellä esitetyt operatiiviset tunnusluvut tukivat kohteidemme käypien arvojen kehitystä, jotka pysyivät Q1-Q3/2023 aikana verrattaen tasaisina heijastaen inflaatioon sidottujen vuokrasopimuksien vahvaa kehitystä. Huomionarvoista on, että 93 % vuokrasopimuksistamme on sidottu indeksiin, mikä osaltaan tasoittaa korkeammista koroista johtuvaa tuottovaatimuksien nousupainetta.

Vertailukelpoiset nettovuokratuotot kasvoivat 7,0 % (vertailukelpoisilla valuuttakursseilla) vuoden kolmannella vuosineljänneksellä osaltaan vahvojen operatiivisten tunnuslukujen ansiosta. Kuten aikaisemmin todettu, vuoden kolme ensimmäistä vuosineljännestä ovat pitäneet sisällään valuuttakurssien voimakasta vaihtelua, johon emme voi toiminnallamme vaikuttaa. Erityisesti NOK ja SEK-valuuttakurssit ovat olleet lähellä viimeisen 20 vuoden alhaisimpia tasojaan. Vuoden kolmannella vuosineljännellä valuuttakurssit kuitenkin vahvistuivat hieman, ja jos tämä trendi jatkuu, tulemme hyötymään siitä. Muutamme NOK- ja SEK-arvoiset tuloksemme vuosineljänneksittäin raportointia varten euroiksi. Lisätietoja valuuttakurssien vaikutuksesta Q1-Q3/2023 tulokseemme on sisällytetty raportin myöhempiin osiin.

Operatiivisten tunnuslukujemme vahvaa kehitystä selittäviä syitä on useita: upeat keskuksemme, vahvat paikalliset tiimit, pohjoismaiden markkinoiden vahvuus sekä kuluttajien ja kulutuksen vahvuus, josta osoituksena on keskuksiemme kävijämäärien ja raportoitujen vuokralaisten myyntien korkea taso. Tämä on osaltaan seurausta yhteisöjen tarpeisiin vastaavasta, välttämättömyyshyödykkeisiin ja palveluihin keskittyvästä liiketoimintamallistamme. Tämän tyyppinen vähittäiskauppa edistää päivittäistä asiointia keskuksissamme, jota tukee myös keskuksiemme sijainti keskeisillä kasvavilla alueilla julkisen liikenteen solmukohdissa. Toinen keskeinen osatekijä on inflaation tuoma palkkatulojen kasvu, joka on keskimäärin ollut markkinoillamme 5,5 %:ia. Tämä on tyypillistä inflaatioympäristössä, missä hinnankorotukset menevät läpi koko arvoketjun: palkat, tuotteiden ja palveluiden hinnat, korkeammat myynnit, ja lopulta meidän kannaltamme keskeinen: vuokrien nousu.

Kuten olemme todenneet, uudelleen rahoitimme ja laajensimme huhtikuussa luottosopimuksemme 500 miljoonasta eurosta 650 miljoonaan euroon. Luottosopimus pitää sisällään 400 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen sekä 250 miljoonan euron määräaikaislainan. Uudelleen rahoituksen jälkeen olemme jatkaneet harkittua pääomankierrättämistä toteuttamalla 236 miljoonan euron arvosta lähitulevaisuudessa erääntyvien joukkovelkakirjojemme takaisinostoja hyödyntäen samalla markkinoilla vallitsevaa merkittävää alennusta suhteessa velkakirjojen nimellisarvoon. Lisäksi meillä on tällä hetkellä käynnissä pitkälle edenneet neuvottelut noin 90 miljoonan euron määräaikaislainasta, jossa vakuutena toimisi yksi Ruotsissa sijaitseva keskuksemme. Tämä myös osaltaan osoittaa, että vakuudellisten lainojen markkina toimii hyvin myös nykyisessä liiketoimintaympäristössä. Arvioimme, että määräaikaislaina saadaan toteutettua vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana. Näillä toimenpiteillä jatkamme aiempaa korkeampien markkinakorkojen tulosvaikutuksen lieventämistä vahvistaen samalla tasettamme. Olemme myös saaneet positiivisia signaaleja joukkovelkakirjamarkkinoilta, mikä tulee antamaan meille jatkossa lisää joustavuutta.

Luottolimiittisopimuksen ja määräaikaislainan lisäksi olemme vahvistaneet tasettamme myös toteuttamalla divestointeja noin 266 miljoonan euron arvosta viimeisen 24 kuukauden aikana. Edellä mainittu summa pitää sisällään myös joulukuussa 2022 toteuttamamme 120 miljoonan euron divestoinnin, joka on osa asettamaamme 500 miljoonan euron divestointitavoitetta. Käymme parhaillaan aktiivisia keskusteluja useamman mahdollisen ostajakandidaatin kanssa jäljellä olevien 380 miljoonan euron myyntien toteuttamiseksi, ja olemme neuvotteluissa yhteensä noin 350 miljoonan euron divestoinneista. Uuden luottosopimuksen myötä voimme olla kärsivällisiä pohjoismaisten kiinteistömarkkinoiden vakautuessa, ja jatkamme keskuksiemme kehittämistä niiden arvon maksimoimiseksi tulevia myyntejä varten. Ottaen huomioon, että raporttien mukaan markkinoilla on merkittävä määrä varallisuutta odottamassa sopivaa investointia, olemme luottavaisia, että saavutamme asettamamme divestointitavoitteen vuoden 2024 loppuun mennessä.

Kuten todettua, päivittäistavarakaupoista ja julkisista toimijoista koostuva vuokralaiskantamme yhdistettynä hyviin julkisiin liikenneyhteyksiin ja indeksoituihin vuokrasopimuksiin, erottavat meidät kilpailijoistamme. Tämä pitkäaikainen strategiamme on jo nyt osoittanut vahvuutensa ja kestävyytensä useissa erilaisissa markkinaolosuhteissa. Uudistuneen Myyrmannin kauppakeskuksen avaus tällä viikolla on viimeisin esimerkki sitoutumisestamme strategiaamme. Olemme kehittäneet keskuksen vuokralaiskantaa lisäämällä välttämättömyyshyödykkeisiin keskittyvien vuokralaisten osuutta avaamalla Lidlin ja 7 300 neliön Prisman. Päivittäistavarakaupan osuus Myyrmannin vuokralaiskannasta on siten nykyisin yli 60 %:ia. Vastaavanlaisia muutoksia olemme tehneet ja tulemme myös jatkossa tekemään lukuisissa muissa kohteissamme. Nämä toimet eivät vain tuota vakaata nettovuokratuottojen kasvua, vaan myös parantavat vuokralaiskantamme laatua. Tämän tyyppiset keskuskohtaiset hankkeet ovat linjassa tämänhetkisen kaavoitustyömme kanssa, jossa realisoimme portfoliossamme olevaa käyttämätöntä rakennusoikeutta. Tällaiset hankkeet toimivat kuitenkin myös erillisinä hankekokonaisuuksina.

Liiketoimintamme on loppujen lopuksi hyvinkin yksinkertaista. Omistamme korkealaatuisia kiinteistöjä, jotka tarjoavat kuluttajille heidän tarvitsemiaan tuotteita ja palveluita sellaisilla sijainneilla, jotka ovat helposti saavutettavissa. Kun tähän yhdistetään vuokrien kasvu, tuloksena on menestyksekkään liiketoiminnan resepti. Yhteenvetona voidaan todeta, että liiketoimintamme perusta on vahva ja keskuksiemme operatiivinen toiminta on erittäin hyvällä tasolla. Markkinoilla ei ole monia keskuksiemme kaltaisia korkealaatuisia liikekiinteistöjä ja liiketoimintamallimme on myös todistanut toimivuutensa. Edellä mainittujen asioiden johdosta kaikki tärkeimmät tunnuslukumme (vuokralaisten myynnit, kävijämäärät, vuokrat, vuokrausaste, vuokranmaksuaste) ovat jatkaneet kestävää kasvuaan. Näistä syistä olemme erittäin optimistisia liiketoimintamme tulevaisuuden näkymien suhteen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 2023 (täsmennetty)

Nykyinen ohjeistus
vuoden 2022 lopun valuuttakurssein
Aiempi ohjeistus
vuoden 2022 lopun valuuttakurssein
Ennustettu valuuttakurssien negatiivinen vaikutus koko vuoden 2023 tulokseen
Operatiivinen liikevoitto (Direct operating profit) Me 174–182 174–192 -10
Osakekohtainen operatiivinen tulos (EPRA EPS) EUR 0,69–0,78 0,69–0,81 -0,08
Oikaistu osakekohtainen operatiivinen tulos (adjusted EPRA EPS) EUR 0,51–0,60 0,51–0,63 -0,08

Tulosohjeistus perustuu oletukseen, ettei makrotaloudellisessa tilanteessa tapahdu merkittäviä muutoksia ja ettei tule uutta koronavirusaaltoa, joka johtaisi merkittäviin liikkeiden sulkemisiin, ja ettei Ukrainan sota aiheuta merkittäviä häiriöitä. Arviot perustuvat nykyiseen kiinteistökantaan sekä vuoden 2022 lopussa arvioituun inflaatioon ja EUR–SEK- sekä EUR–NOK-valuuttakurssitasoihin sekä korkotasoihin.

Koska valuuttakurssien volatiliteetti on ollut viime aikoina poikkeuksellisen suurta, on selkeyden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi esitetty lisätietona potentiaalinen valuuttakurssivaikutus vuoden 2023 tulokseen. Potentiaalinen valuuttakurssien vaikutus perustuu oletukseen, että EUR-SEK ja EUR-NOK-valuuttakurssit pysyvät syyskuun 2023 tasolla.

AUDIOCAST

Sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle järjestettävä puhelinkonferenssi ja suora audiocast-lähetys pidetään 2.11.2023 kello 10.00. Puhelinkonferenssia voi seurata myös suorana lähetyksenä audiocast-muodossa osoitteessa: https://citycon.videosync.fi/q3-2023

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse rekisteröitymällä puhelinkonferenssiin oheisen linkin kautta: http://palvelu.flik.fi/teleconference/?id=10010529

Rekisteröidyttyään osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin. Kysymyksen esittämiseksi osallistujan tulee painaa puhelimestaan *5 liittyäkseen kysymysjonoon.

Audiocast-lähetys tallennetaan ja se on saatavilla myöhemmin Cityconin verkkosivuilla. Konferenssin kielenä on englanti.

CITYCON OYJ

Lisätiedot:

Bret McLeod
Talousjohtaja
Puh. +46 73 326 8455

bret.mcleod@citycon.com

Sakari Järvelä

VP, Corporate Finance and Investor Relations

Puhelin 050 387 8180

sakari.jarvela@citycon.com

Citycon on johtava monikäyttöisten kaupunkikeskusten omistaja, kehittäjä ja hallinnoija. Keskeisillä kaupunkialueilla sijaitsevissa keskuksissamme vähittäiskauppa, toimistotilat ja asuminen yhdistyvät hyvin toimiviin liikenneyhteyksiin. Olemme sitoutuneet kestävään kiinteistönhoitoon, ja hallinnoimamme kiinteistöomaisuuden arvo Pohjoismaissa on yhteensä noin 4,2 miljardia euroa. Päivittäistavarahyödykkeitä, terveydenhuollon palveluita sekä muita palveluita tarjoavat keskuksemme vastaavat asiakkaidemme jokapäiväisiin tarpeisiin.

Cityconilla on investointitason luottoluokitus Standard & Poor’s:lta (BBB-). Cityconin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.citycon.com/fi