CITYCON OYJ:N OSAVUOSIKATSAUSTA 1.1.-31.3.2004 KOSKEVA
TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS YLEISLUONTEISESTA TARKASTUKSESTA

Kansainvälisten sijoittajien toivomuksesta Citycon Oyj on pyytänyt
osavuosikatsaukseen 1.1.-31.3.2004 tilintarkastajien
yleisluonteista tarkastusta. Citycon Oyj tulee jatkossa esittämään
vastaavan tilintarkastajien kertomuksen osavuosikatsaustensa
yhteydessä.

Kertomus Citycon Oyj:n yleisluonteisesta tarkastuksesta Citycon
Oyj:n hallitukselle:

Olemme tarkastaneet yleisluonteisesti Citycon Oyj:n
osavuosikatsaukseen sisältyvän konsernin tuloslaskelman kaudelta
1.1. - 31.3.2004, konsernitaseen 31.3.2004 ja konsernin rahoitus-
laskelman kaudelta 1.1. – 31.3.2004. Hallitus ja yhtiön johto ovat
vastuussa näiden laskelmien laatimisesta.
Yleisluonteinen tarkastus on suoritettu yleisluonteista
tarkastusta koskevan kansainvälisen suosituksen mukaisesti.
Yleisluonteinen tarkastus suunnitellaan ja toteutetaan tällöin
kohtuullisen varmuuden saavuttamiseksi siitä, etteivät laskelmat
sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Yleisluonteinen
tarkastus rajoittuu pääasiallisesti yhtiön henkilökunnalle
tehtyihin tiedusteluihin ja analyyttisiin tarkastustoimenpiteisiin
antaen siten tilintarkastusta alemman tasoisen varmuuden. Emme ole
suorittaneet tilintarkastusta emmekä siten anna
tilintarkastuskertomusta.
Yleisluonteisen tarkastuksen perusteella emme ole havainneet
tarvetta tehdä mitään olennaisia muutoksia laskelmiin, jotta ne
voidaan katsoa laadituksi kirjanpitolain ja muiden osa-
vuosikatsauksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten
mukaisesti.

Helsingissä 26. toukokuuta 2004

Ari Ahti Jaakko Nyman
KHT KHT

CITYCON OYJ
Hallitus

Lisätiedot: Hallituksen puheenjohtaja Stig-Erik Bergström, puhelin
0400 424 343
Jakelu: Helsingin Pörssi ja keskeiset tiedotusvälineet